Il-politika tal-immigrazzjoni

01-03-2018

Politika Ewropea komprensiva tal-immigrazzjoni, li tħares 'il quddiem u li tkun ibbażata fuq is-solidarjetà, hija objettiv ewlieni għall-Unjoni Ewropea. Il-politika tal-immigrazzjoni hija maħsuba sabiex tistabbilixxi approċċ ibbilanċjat għat-trattament kemm tal-immigrazzjoni regolari kif ukoll l-immigrazzjoni irregolari.

Politika Ewropea komprensiva tal-immigrazzjoni, li tħares 'il quddiem u li tkun ibbażata fuq is-solidarjetà, hija objettiv ewlieni għall-Unjoni Ewropea. Il-politika tal-immigrazzjoni hija maħsuba sabiex tistabbilixxi approċċ ibbilanċjat għat-trattament kemm tal-immigrazzjoni regolari kif ukoll l-immigrazzjoni irregolari.