Il-Politika dwar l-Asil

01-03-2018

L-għan tal-politika dwar l-asil tal-UE huwa li toffri status xieraq lil kwalunkwe ċittadin ta' pajjiż terz li jeħtieġ protezzjoni internazzjonali f'wieħed mill-Istati Membri u li tiżgura konformità mal-prinċipju ta' non-refoulement. Għal dan il-għan, l-Unjoni qed taħdem bla heda biex tiżviluppa Sistema Ewropea Komuni tal-Asil.

L-għan tal-politika dwar l-asil tal-UE huwa li toffri status xieraq lil kwalunkwe ċittadin ta' pajjiż terz li jeħtieġ protezzjoni internazzjonali f'wieħed mill-Istati Membri u li tiżgura konformità mal-prinċipju ta' non-refoulement. Għal dan il-għan, l-Unjoni qed taħdem bla heda biex tiżviluppa Sistema Ewropea Komuni tal-Asil.