Il-ġlieda kontra l-bidla fil-klima

01-02-2018

Waqt il-konferenza tan-NU dwar il-klima li saret f'Pariġi f'Diċembru 2015, il-Partijiet madwar id-dinja kollha qablu li jillimitaw it-tisħin globali għal ferm inqas minn 2°C ogħla mil-livelli pre-industrijali. L-UE hija impenjata li sal-2030 tnaqqas l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra b'mill-inqas 40 % taħt il-livelli tal-1990, filwaqt li ttejjeb l-effiċjenza tal-enerġija b'27 % u żżid is-sehem ta' sorsi tal-enerġija rinnovabbli għal 27 % tal-konsum finali. L-Iskema tal-UE għan-Negozjar ta' Emissjonijiet (EU ETS) hija mekkaniżmu ewlieni fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima.

Waqt il-konferenza tan-NU dwar il-klima li saret f'Pariġi f'Diċembru 2015, il-Partijiet madwar id-dinja kollha qablu li jillimitaw it-tisħin globali għal ferm inqas minn 2°C ogħla mil-livelli pre-industrijali. L-UE hija impenjata li sal-2030 tnaqqas l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra b'mill-inqas 40 % taħt il-livelli tal-1990, filwaqt li ttejjeb l-effiċjenza tal-enerġija b'27 % u żżid is-sehem ta' sorsi tal-enerġija rinnovabbli għal 27 % tal-konsum finali. L-Iskema tal-UE għan-Negozjar ta' Emissjonijiet (EU ETS) hija mekkaniżmu ewlieni fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima.