Il-qafas tal-UE għall-politiki fiskali

01-01-2018

Biex tiġi żgurata l-istabbiltà tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja, il-qafas jeħtieġ ikun wieħed b'saħħtu biex jiġu evitati finanzi pubbliċi insostenibbli. Fi tmiem l-2011 daħlet fis-seħħ riforma (parti mis-"Six-Pack") li temenda l-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir. Riforma oħra, it-Trattat intergovernattiv dwar l-Istabbiltà, il-Koordinazzjoni u l-Governanza, inkluż il-Patt Fiskali, daħlet fis-seħħ fil-bidu tal-2013. F'Mejju 2013 daħal fis-seħħ regolament dwar il-valutazzjoni tal-abbozzi ta' pjanijiet baġitarji nazzjonali (parti mit-"Two-Pack").

Biex tiġi żgurata l-istabbiltà tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja, il-qafas jeħtieġ ikun wieħed b'saħħtu biex jiġu evitati finanzi pubbliċi insostenibbli. Fi tmiem l-2011 daħlet fis-seħħ riforma (parti mis-"Six-Pack") li temenda l-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir. Riforma oħra, it-Trattat intergovernattiv dwar l-Istabbiltà, il-Koordinazzjoni u l-Governanza, inkluż il-Patt Fiskali, daħlet fis-seħħ fil-bidu tal-2013. F'Mejju 2013 daħal fis-seħħ regolament dwar il-valutazzjoni tal-abbozzi ta' pjanijiet baġitarji nazzjonali (parti mit-"Two-Pack").