Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

01-10-2017

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) hu korp konsultattiv tal-Unjoni Ewropea. Huwa magħmul minn 350 membru. L-opinjonijiet tiegħu huma meħtieġa abbażi ta' konsultazzjoni obbligatorja fl-oqsma stabbiliti mit-Trattati jew ta' konsultazzjoni volontarja mill-Kummissjoni, mill-Kunsill jew mill-Parlament. Il-Kumitat jista' wkoll joħroġ opinjonijiet fuq l-inizjattiva tiegħu stess. Il-membri tiegħu mhuma marbutin bl-ebda istruzzjoni. Għandhom jaqdu dmirijiethom b'indipendenza sħiħa, fl-interess ġenerali tal-Unjoni.

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) hu korp konsultattiv tal-Unjoni Ewropea. Huwa magħmul minn 350 membru. L-opinjonijiet tiegħu huma meħtieġa abbażi ta' konsultazzjoni obbligatorja fl-oqsma stabbiliti mit-Trattati jew ta' konsultazzjoni volontarja mill-Kummissjoni, mill-Kunsill jew mill-Parlament. Il-Kumitat jista' wkoll joħroġ opinjonijiet fuq l-inizjattiva tiegħu stess. Il-membri tiegħu mhuma marbutin bl-ebda istruzzjoni. Għandhom jaqdu dmirijiethom b'indipendenza sħiħa, fl-interess ġenerali tal-Unjoni.