Il-Politika Marittima Integrata

01-01-2018

Il-Politika Marittima Integrata (PMI) tal-UE hija approċċ olistiku għall-politiki kollha relatati mal-baħar. Filwaqt li hija bbażata fuq l-idea li l-Ewropa tista' tieħu benefiċċji akbar mill-ibħra u mill-oċeani b'impatt inqas qawwi fuq l-ambjent billi tikkoordina l-politiki tagħha, il-PMI tinkludi oqsma diversi bħas-sajd u l-akkwakultura, it-trasport marittimu u l-portijiet tal-baħar, l-ambjent tal-baħar, ir-riċerka marittima, l-enerġija lil hinn mill-kosta, il-bini tal-bastimenti u l-industriji relatati mal-baħar, is-sorveljanza marittima, it-turiżmu marittimu u dak kostali, l-impjiegi, l-iżvilupp tar-reġjuni kostali, u r-relazzjonijiet esterni fl-affarijiet marittimi.

Il-Politika Marittima Integrata (PMI) tal-UE hija approċċ olistiku għall-politiki kollha relatati mal-baħar. Filwaqt li hija bbażata fuq l-idea li l-Ewropa tista' tieħu benefiċċji akbar mill-ibħra u mill-oċeani b'impatt inqas qawwi fuq l-ambjent billi tikkoordina l-politiki tagħha, il-PMI tinkludi oqsma diversi bħas-sajd u l-akkwakultura, it-trasport marittimu u l-portijiet tal-baħar, l-ambjent tal-baħar, ir-riċerka marittima, l-enerġija lil hinn mill-kosta, il-bini tal-bastimenti u l-industriji relatati mal-baħar, is-sorveljanza marittima, it-turiżmu marittimu u dak kostali, l-impjiegi, l-iżvilupp tar-reġjuni kostali, u r-relazzjonijiet esterni fl-affarijiet marittimi.