IT-TRATTAT TA’ RIFORMA U L-IMPATT TIEGĦU FUQ IL-POLITIKA STRUTTURALI U TA’ KOEŻJONI: ŻVILUPP POŻITTIV GĦALL-PARLAMENT EWROPEW

10-10-2007

Dan il-memorandum jitkellem dwar il-progress li jwassal għal Trattat ġdid u jeżamina l-impatt tiegħu fuq il-politika strutturali u ta’ koeżjoni. Jiffoka wkoll fuq ir-reazzjonijiet u l-kontribuzzjonijiet ta’ l-atturi prinċipali, l-Istituzzjonijiet Ewropej u r-rappreżentanti tas-Soċjetà Ċivili: il-Parlament, il-Kummissjoni, il-Bank Ċentrali Ewropew, il-Kumitat tar-Reġjuni, il-Konfederazzjoni Ewropea tat-Trade Unions, biex insemmu ftit minnhom. Fl-aħħar nett, huwa jfisser t-tip ta’ ratifiki ppjanati għall-adozzjoni tat-test definittiv. P/

Dan il-memorandum jitkellem dwar il-progress li jwassal għal Trattat ġdid u jeżamina l-impatt tiegħu fuq il-politika strutturali u ta’ koeżjoni. Jiffoka wkoll fuq ir-reazzjonijiet u l-kontribuzzjonijiet ta’ l-atturi prinċipali, l-Istituzzjonijiet Ewropej u r-rappreżentanti tas-Soċjetà Ċivili: il-Parlament, il-Kummissjoni, il-Bank Ċentrali Ewropew, il-Kumitat tar-Reġjuni, il-Konfederazzjoni Ewropea tat-Trade Unions, biex insemmu ftit minnhom. Fl-aħħar nett, huwa jfisser t-tip ta’ ratifiki ppjanati għall-adozzjoni tat-test definittiv. P/