Niżviluppaw aktar id-djalogu bejn l-universitajiet u n-negozji

15-01-2010

Il-Komunikazzjoni tal-KE “Sħubija ġdida għall-modernizzazzjoni taluniversitajiet: il-Forum tal-UE għad-Djalogu bejn l-Universitajiet u n- Negozji” ġiet ippubblikata f’April tal-2009. Hija pass importanti fil-ħolqien ta’ rabtiet bejn id-dinja akkademika u d-dinja tan-negozju fl-Ewropa. Tgħarbel l-attivitajiet imgħoddija u tipproponi l-passi li jmiss fid-Djalogu bejn l- Universitajiet u n-Negozji. Dan l-istudju jippreżenta l-analiżi mwettqa mid-Deloitte dwar il-koperazzjoni bejn l-universitajiet u n-negozji fl-Ewropa u jipprovdi rakkomandazzjonijiet dwar kif nistgħu nkomplu niżviluppaw id-djalogu eżistenti f’livell Ewropew.

Il-Komunikazzjoni tal-KE “Sħubija ġdida għall-modernizzazzjoni taluniversitajiet: il-Forum tal-UE għad-Djalogu bejn l-Universitajiet u n- Negozji” ġiet ippubblikata f’April tal-2009. Hija pass importanti fil-ħolqien ta’ rabtiet bejn id-dinja akkademika u d-dinja tan-negozju fl-Ewropa. Tgħarbel l-attivitajiet imgħoddija u tipproponi l-passi li jmiss fid-Djalogu bejn l- Universitajiet u n-Negozji. Dan l-istudju jippreżenta l-analiżi mwettqa mid-Deloitte dwar il-koperazzjoni bejn l-universitajiet u n-negozji fl-Ewropa u jipprovdi rakkomandazzjonijiet dwar kif nistgħu nkomplu niżviluppaw id-djalogu eżistenti f’livell Ewropew.

Awtur estern

Axelle Devaux (Deloitte)