Il-Politiki Strutturali u ta’ Koeżjoni wara t-Trattat ta’ Lisbona

15-02-2010

It-Trattat ta’ Lisbona b’mod ċar juri konsegwenzi serji għall-politiki strutturali u ta’ koeżjoni. Dan l-istudju janalizza l-bidliet miġjuba għall-politiki li jaqgħu taħt ir-responsabilità tad-Dipartiment tal-Politika B tad-Direttorat Ġenerali għall- Politiki Interni tal-Parlament Ewropew (ta’ natura istituzzjonali, proċedurali, finanzjarja kif ukoll fir-rigward tal-bażijiet ġuridiċi).

It-Trattat ta’ Lisbona b’mod ċar juri konsegwenzi serji għall-politiki strutturali u ta’ koeżjoni. Dan l-istudju janalizza l-bidliet miġjuba għall-politiki li jaqgħu taħt ir-responsabilità tad-Dipartiment tal-Politika B tad-Direttorat Ġenerali għall- Politiki Interni tal-Parlament Ewropew (ta’ natura istituzzjonali, proċedurali, finanzjarja kif ukoll fir-rigward tal-bażijiet ġuridiċi).