Sehem l-awtoritajiet lokali biex jingħelbu d-differenzi soċjali

15-05-2009

Dan l-istudju joffri analiżi kritika tal-kompetenzi tal-awtoritajiet lokali, talistrumenti tagħhom u ta' sehemhom biex jingħelbu d-differenzi soċjali. Jagħti deskrizzjoni ġenerali tal-varjetà fl-istrutturi tal-awtoritajiet lokali fl-UE kollha kif ukoll ħarsa mill-qrib lejn kif dawn l-awtoritajiet jindirizzaw l-isfidi speċifiċi għal din il-linja politika. Din ir-riċerka hija msaħħa bi studju ta' każijiet minn 13-il awtorità lokali differenti, bl-isfidi, bil-prijoritajiet, bl-istrateġiji u bil-ħtiġijiet tagħhom. Dan id-dokument ifittex li jidentifika l-elementi komuni li jwasslu biex dawn l-istrateġiji jirnexxu jew ma jirnexxux, u jissuġġerixxi ħjiel ta' soluzzjonijiet.

Dan l-istudju joffri analiżi kritika tal-kompetenzi tal-awtoritajiet lokali, talistrumenti tagħhom u ta' sehemhom biex jingħelbu d-differenzi soċjali. Jagħti deskrizzjoni ġenerali tal-varjetà fl-istrutturi tal-awtoritajiet lokali fl-UE kollha kif ukoll ħarsa mill-qrib lejn kif dawn l-awtoritajiet jindirizzaw l-isfidi speċifiċi għal din il-linja politika. Din ir-riċerka hija msaħħa bi studju ta' każijiet minn 13-il awtorità lokali differenti, bl-isfidi, bil-prijoritajiet, bl-istrateġiji u bil-ħtiġijiet tagħhom. Dan id-dokument ifittex li jidentifika l-elementi komuni li jwasslu biex dawn l-istrateġiji jirnexxu jew ma jirnexxux, u jissuġġerixxi ħjiel ta' soluzzjonijiet.

Awtur estern

Peter Schneidewind (Metis GmbH), Hannes Wimmer (Metis GmbH), Tony Kinsella (Expert for Metis GmbH), Szabolcs Klubuk (Metis GmbH) and Christoph Gollner (Assistant researcher of Metis GmbH)