Il-politiki reġjonali u u ta' koeżjoni kif jistgħu jindirizzaw l-isfidi demografiċi?

16-09-2013

Dan l-istudju jipprovdi idea ġenerali tal-istrutturi demografiċi reġjonali u x-xejriet fl- UE b'enfasi fuq l-effetti probabbli tagħhom fuq il-koeżjoni soċjoekonomika u territorjali u r-rwol tal-Politika ta' Koeżjoni fl-indirizzar tat-tibdil demografiku. Janalizza b'mod dettaljati kif u sa fejn il-Politika ta' Koeżjoni u l-Fondi Strutturali Ewropej għall-2007-2013 qed jindirizzaw it-tibdil demografiku fil-livell reġjonali sabiex jissawru indikaturi utli dwar kif l-azzjonijiet tal-Politika ta' Koeżjoni jistgħu jkunu iktar effettivi fil-perjodu ta' programmazzjoni futura (2014-2020). L-istudju fih litteratura u rieżami ta' data dwar xejriet demografiċi u spazjali fir-reġjuni tal-UE u l-iżviluppi ta' politika ewlenin; rieżami ta' dokumenti ta' programmazzjoni tal- Politika ta' Koeżjoni għall-2007-2013; analiżi fil-post fil-fond ta' għaxar studji talkażijiet reġjonali u l-prattiki tajba u fl-aħħar, qari orizzontali tas-sejbiet ewlenin biex jitnisslu l-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet ta' politika għall-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020.

Dan l-istudju jipprovdi idea ġenerali tal-istrutturi demografiċi reġjonali u x-xejriet fl- UE b'enfasi fuq l-effetti probabbli tagħhom fuq il-koeżjoni soċjoekonomika u territorjali u r-rwol tal-Politika ta' Koeżjoni fl-indirizzar tat-tibdil demografiku. Janalizza b'mod dettaljati kif u sa fejn il-Politika ta' Koeżjoni u l-Fondi Strutturali Ewropej għall-2007-2013 qed jindirizzaw it-tibdil demografiku fil-livell reġjonali sabiex jissawru indikaturi utli dwar kif l-azzjonijiet tal-Politika ta' Koeżjoni jistgħu jkunu iktar effettivi fil-perjodu ta' programmazzjoni futura (2014-2020). L-istudju fih litteratura u rieżami ta' data dwar xejriet demografiċi u spazjali fir-reġjuni tal-UE u l-iżviluppi ta' politika ewlenin; rieżami ta' dokumenti ta' programmazzjoni tal- Politika ta' Koeżjoni għall-2007-2013; analiżi fil-post fil-fond ta' għaxar studji talkażijiet reġjonali u l-prattiki tajba u fl-aħħar, qari orizzontali tas-sejbiet ewlenin biex jitnisslu l-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet ta' politika għall-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020.

Awtur estern

Project Direction: Manuela Samek Lodovici (IRS) , Operative Coordinator: Monica Patrizio (IRS) , IRS, Institute for Social research (Milan): Manuela Samek Lodovici, Claudio Calvaresi, Davide Barbieri, Sandra Naaf (Thuringia-Germany ), Monica Patrizio, Flavia Pesce (Thuringia-Germany and Basilicata-Italy), Cristina Vasilescu (Centru-Romania), Giulia Rossi (Basilicata-Italy), Gabriele Solazzi, Maria Letizia Tanturri , CSIL, Centre for Industrial Studies (Milan): Silvia Vignetti, Gelsomina Catalano (Lincolnshire-United Kingdom), Julie Pellegrin, Davide Sartori (Castilla La Mancha-Spain), Emanuela Sirtori (Province de Liège, Walloon-Belgium, Malta). PPMI, Public Policy and Management Institute (Vilnius): Brozaitis Haroldas, Krystyna Iglicka (Loer Silesian-Poland), Lisa Hörnström (Östra Mellansverige-Sweden), Repeckaitė Dovilė Žvalionytė (Lithuania)