L-impatt ta' estensjoni possibbli fuq livell tal-UE ta' reġjuni ta’ sorveljanza għall-emissjonijiet ta’ kubrit għall-kosta Ewropea kollha

15-05-2012

Din in-nota ta' informazzjoni tipprovdi analiżi dettaljata tal-impatt ta' deċiżjoni politika dwar reġjuni ta’ sorveljanza għall-emissjonijiet ta’ kubrit (SECAs) b'mod ġenerali u dwar l-espansjoni tagħha biex tkopri r-reġjuni kollha tal-baħar matul il-kosta tal-UE. Għal dan l-għan, din in-nota tinkludi sfond informattiv relevanti u riżultati ta' riċerka li se jservu biex tkompli d-diskussjoni parlamentari dwar kemm hu rakkomandabbli li s-SECAs ikunu estiżi għar-reġjuni littorali kollha tal-UE. Lil hinn mill-għan ta' appoġġ għall-politika ta' żvilupp, din in-nota tinkludi wkoll fatti u ċifri relevanti u informazzjoni aġġornata dwar opinjonijiet xjentifiċi oħra, ibbażati fuq ir-riżultati ta' stħarriġ estiż dwar dan is-suġġett.

Din in-nota ta' informazzjoni tipprovdi analiżi dettaljata tal-impatt ta' deċiżjoni politika dwar reġjuni ta’ sorveljanza għall-emissjonijiet ta’ kubrit (SECAs) b'mod ġenerali u dwar l-espansjoni tagħha biex tkopri r-reġjuni kollha tal-baħar matul il-kosta tal-UE. Għal dan l-għan, din in-nota tinkludi sfond informattiv relevanti u riżultati ta' riċerka li se jservu biex tkompli d-diskussjoni parlamentari dwar kemm hu rakkomandabbli li s-SECAs ikunu estiżi għar-reġjuni littorali kollha tal-UE. Lil hinn mill-għan ta' appoġġ għall-politika ta' żvilupp, din in-nota tinkludi wkoll fatti u ċifri relevanti u informazzjoni aġġornata dwar opinjonijiet xjentifiċi oħra, ibbażati fuq ir-riżultati ta' stħarriġ estiż dwar dan is-suġġett.

Awtur estern

Orestis Schinas (HSBA) and Jian Bani (I3 Group)