Titjib tal-kunċett tal-"Awtostradi tal-Baħar"

15-12-2014

Dan l-istudju jagħti ħarsa ġenerali lejn il -programm "Awtostradi tal-Baħar" minn mindu beda. Abbażi tar-riċerka mwettqa, ġew identifikati tliet ostakli prinċipali. Dawn l-ostakli huma kif ġej: 1) il-partijiet ikkonċernati m'humiex konxji biżżejjed tal-programm; 2) hemm nuqqas ta’ kontinwita ladarba l-finanzjament tal-proġett ikun twaqqaf; 3) il-kooperazzjoni ta' bejn il-partijiet interessati mhux dejjem tkun mill-aħjar. Dawn it-tliet fatturi flimkien ma’ ostakli oħra jfissru li l-impatt tal-programm kien aktar baxx milli wieħed jistenna. Għal dan il-għan, ġew ifformulati rakkomandazzjonijiet u xenarji possibbli għat-titjib tal-kunċett tal-Awtostradi tal- Baħar.

Dan l-istudju jagħti ħarsa ġenerali lejn il -programm "Awtostradi tal-Baħar" minn mindu beda. Abbażi tar-riċerka mwettqa, ġew identifikati tliet ostakli prinċipali. Dawn l-ostakli huma kif ġej: 1) il-partijiet ikkonċernati m'humiex konxji biżżejjed tal-programm; 2) hemm nuqqas ta’ kontinwita ladarba l-finanzjament tal-proġett ikun twaqqaf; 3) il-kooperazzjoni ta' bejn il-partijiet interessati mhux dejjem tkun mill-aħjar. Dawn it-tliet fatturi flimkien ma’ ostakli oħra jfissru li l-impatt tal-programm kien aktar baxx milli wieħed jistenna. Għal dan il-għan, ġew ifformulati rakkomandazzjonijiet u xenarji possibbli għat-titjib tal-kunċett tal-Awtostradi tal- Baħar.