New role of macro-regions in European Territorial cooperation

15-01-2015

Dan l-istudju jipprovdi analiżi krtitika tar-rwol futur tal-makroreġjuni flimplimentazzjoni tal-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea. Abbażi ta’ analiżi talletteratura u tal-istudju tal-każijiet, l-istudju joffri valutazzjoni tal-benfiċċji potenzjali fl-iżvilupp ta’ strateġiji makroreġjonali ġodda kif ukoll tar-riskji u ddiffikultajiet l-aktar komuni fl-implimentazzjoni tagħhom. Rakkomandazzjonijiet huma misluta biex il-Parlament Ewropew ikollu pożizzjoni infurmata dwar kif jista' jappoġġa b'mod effiċjenti l-ħolqien u l-implimentazzjoni ta' strateġiji makroreġjonali ġodda.

Dan l-istudju jipprovdi analiżi krtitika tar-rwol futur tal-makroreġjuni flimplimentazzjoni tal-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea. Abbażi ta’ analiżi talletteratura u tal-istudju tal-każijiet, l-istudju joffri valutazzjoni tal-benfiċċji potenzjali fl-iżvilupp ta’ strateġiji makroreġjonali ġodda kif ukoll tar-riskji u ddiffikultajiet l-aktar komuni fl-implimentazzjoni tagħhom. Rakkomandazzjonijiet huma misluta biex il-Parlament Ewropew ikollu pożizzjoni infurmata dwar kif jista' jappoġġa b'mod effiċjenti l-ħolqien u l-implimentazzjoni ta' strateġiji makroreġjonali ġodda.

Awtur estern

Bernd Schuh, Max Kintisch, Erich Dallhammer and Arta Preku (ÖIR) ; Erik Gløersen, Maria Toptsidou and Kai Böhme (Spatial Foresight) ; Alessandro Valenza, Pietro Celotti, Nicola Brignani and Berardino Cristino (t33) ; Dominic Stead, Will Zonneveld and Bas Waterhout (Delft University of Technology)