L-inklużjoni soċjali fit-trasport pubbliku tal-UE

16-03-2015

Dan ir-rapport jiddeskrivi r-rabtiet bejn it-trasport u l-inklużjoni soċjali skont illetteratura reċenti, u jipprovdi evidenza dwar il-gruppi tal-popolazzjoni li jinsabu f'riskju akbar ta' esklużjoni soċjali u esklużjoni mit-trasport. Jipprovdi wkoll eżempji ta' prassi tajba fit-titjib tal-aċċessibilita tat-trasport pubbliku għal dawk l-utenti laktar vulnerabbli, bil-għan li jinsiltu xi indikazzjonijiet għat-titjib tar-rwol tal-UE filfaċilitazzjoni tal-integrazzjoni ta' kwistjonijiet ta' inklużjoni soċjali fil-politiki tattrasport pubbliku.

Dan ir-rapport jiddeskrivi r-rabtiet bejn it-trasport u l-inklużjoni soċjali skont illetteratura reċenti, u jipprovdi evidenza dwar il-gruppi tal-popolazzjoni li jinsabu f'riskju akbar ta' esklużjoni soċjali u esklużjoni mit-trasport. Jipprovdi wkoll eżempji ta' prassi tajba fit-titjib tal-aċċessibilita tat-trasport pubbliku għal dawk l-utenti laktar vulnerabbli, bil-għan li jinsiltu xi indikazzjonijiet għat-titjib tar-rwol tal-UE filfaċilitazzjoni tal-integrazzjoni ta' kwistjonijiet ta' inklużjoni soċjali fil-politiki tattrasport pubbliku.