SUPERFIĊJE TAT-TOROQ FL-UE: IMPATT EKONOMIKU U TA’ SIKUREZZA TAN-NUQQAS TA’ MANUTENZJONI REGOLARI TAT-TOROQ

15-07-2014

Dan l-istudju jħares lejn il-kondizzjoni u l-kwalita tas-superfiċje tat-toroq fl-UE u lejn ix-xejriet reġistrati fil-baġits nazzjonali dwar l-attivitajiet tal-manutenzjoni tat-toroq fis-snin riċenti, bl-għan li jiġu analizzati l -konsegwenzi ekonomiċi u ta’ sikurezza tan-nuqqas ta’ manutenzjoni regolari tat-toroq. L-awturi jinvestigaw il-kawżi ewlenin wara l-varjazzjonijiet reġistrati identifikati u l-impatti konsegwenti fuq is-sikurezza fit-toroq; għalhekk huma jirrakkomandaw serje ta’ azzjonijiet u l-aħjar prattiki biex jgħinu fiż-żamma tas-sikurezza u l-kwalita tassuperfiċje tat-toroq fl-UE.

Dan l-istudju jħares lejn il-kondizzjoni u l-kwalita tas-superfiċje tat-toroq fl-UE u lejn ix-xejriet reġistrati fil-baġits nazzjonali dwar l-attivitajiet tal-manutenzjoni tat-toroq fis-snin riċenti, bl-għan li jiġu analizzati l -konsegwenzi ekonomiċi u ta’ sikurezza tan-nuqqas ta’ manutenzjoni regolari tat-toroq. L-awturi jinvestigaw il-kawżi ewlenin wara l-varjazzjonijiet reġistrati identifikati u l-impatti konsegwenti fuq is-sikurezza fit-toroq; għalhekk huma jirrakkomandaw serje ta’ azzjonijiet u l-aħjar prattiki biex jgħinu fiż-żamma tas-sikurezza u l-kwalita tassuperfiċje tat-toroq fl-UE.

Awtur estern

Roberta Frisoni, Francesco Dionori, Lorenzo Casullo, Christoph Vollath, Louis Devenish, Federico Spano, Tomasz Sawicki, Soutra Carl, Rooney Lidia, João Neri, Radu Silaghi, Andrea Stanghellini (Steer Davies Gleave)