ThinkTank logo Id-dokumenti li jgħinu jsawru l-leġiżlazzjoni l-ġdida tal-UE
Data tal-pubblikazzjoni: 09-08-2017

Mapping the Representation of Women and Men in Legal Professions Across the EU

02-08-2017

Upon request by the Committee on Legal Affairs, this study analysis is mapping across all 28 EU Member States the representation of women and men in legal professions. The aim of this study is to identify areas where women or men are currently underrepresented and to analyse the underlying reasons and constraints.

Upon request by the Committee on Legal Affairs, this study analysis is mapping across all 28 EU Member States the representation of women and men in legal professions. The aim of this study is to identify areas where women or men are currently underrepresented and to analyse the underlying reasons and constraints.

Awtur estern

Yvonne Galligan, Renate Haupfleisch, Lisa Irvine, Katja Korolkova, Monika Natter, Ulrike Schultz, Sally Wheeler

Discrimination and access to employment for female workers with disabilities

22-06-2017

The aim of this study is to exploit existing data and information on the access of women with disabilities to the labour market, in order to assess how multiple discrimination – gender and disability – affects the employment opportunities of these women. In addition, the study analyses whether and how the EU legislative and national policy frameworks address the multiple discrimination faced by women with disabilities. This combines a gender mainstreaming approach, such as the internalisation of ...

The aim of this study is to exploit existing data and information on the access of women with disabilities to the labour market, in order to assess how multiple discrimination – gender and disability – affects the employment opportunities of these women. In addition, the study analyses whether and how the EU legislative and national policy frameworks address the multiple discrimination faced by women with disabilities. This combines a gender mainstreaming approach, such as the internalisation of a gender perspective in all disability policies and legislation, with specific measures targeted to women with disabilities. The study also includes clear indications on implementation and monitoring mechanisms. The analysis is based on available European comparative data and in-depth analysis of seven European Member States.

Awtur estern

Istituto per la ricerca sociale: Manuela Samek Lodovici, Nicola Orlando, Daniela Loi, Serena Marianna Drufuca, Flavia Pesce ; Country experts: Denmark: Bent Greve ; France: Anne Eydoux ; Germany: Flavia Pesce ; Italy: Flavia Pesce ; Poland: Malgorzata Grabarek and Izabela Przybysz ; Spain: Elvira González Gago and Nuria Guilló Rodríguez

Legal Implications of Brexit: Customs Union, Internal Market Acquis for Goods and Services, Consumer Protection Law, Public Procurement

09-08-2017

This in-depth analysis addresses the implications of several scenarios of the UK withdrawing from the EU in relation to the EU Customs Union, the Internal Market law for Goods and Services, and on Consumer Protection law, identifying the main cross-cutting challenges that have to be addressed irrespective of the policy choices that will be made in due course. The analysis takes the fully-fledged EU membership as a point of departure and compares this baseline scenario to a membership of the UK in ...

This in-depth analysis addresses the implications of several scenarios of the UK withdrawing from the EU in relation to the EU Customs Union, the Internal Market law for Goods and Services, and on Consumer Protection law, identifying the main cross-cutting challenges that have to be addressed irrespective of the policy choices that will be made in due course. The analysis takes the fully-fledged EU membership as a point of departure and compares this baseline scenario to a membership of the UK in the European Economic Area (EEA), the application of tailor-made arrangements, as well as the fall-back scenario, in which the mutual relationship is governed by WTO law. Following an analysis of the EU legal framework defining the withdrawal of a Member State from the EU the study develops an analytical framework that allows for the identification of the legal impact of different Brexit scenarios on policy fields falling within the ambit of the IMCO Committee. In this context, the general impact of the EEA model, the tailor-made model and the WTO model on key pieces of the currently existing acquis communautaire in these policy areas are highlighted.

Awtur estern

Fabian AMTENBRINK, Menelaos MARKAKIS and René REPASI Erasmus School of Law, Erasmus University Rotterdam / European Research Centre for Economic and Financial Governance (EURO-CEFG) Erasmus University Rotterdam

Data tal-pubblikazzjoni: 07-08-2017

Il-kuntratti ta' akkwisti pubbliċi

01-06-2017

L-awtoritajiet pubbliċi jikkonkludu kuntratti biex jiżguraw il-forniment tax-xogħlijiet u l-għoti tas-servizzi. Dawn il-kuntratti, konklużi għal rimunerazzjoni ma' operatur wieħed jew iktar, jissejħu kuntratti pubbliċi u jirrappreżentaw parti importanti mill-PDG tal-UE. Madankollu, perċentwal żgħir biss mill-kuntratti ta' akkwist pubbliku ingħataw lill-impriżi li mhumiex nazzjonali. L-applikazzjoni tal-prinċipji tas-suq intern għal dawn il-kuntratti tassigura allokazzjoni aħjar tar-riżorsi ekonomiċi ...

L-awtoritajiet pubbliċi jikkonkludu kuntratti biex jiżguraw il-forniment tax-xogħlijiet u l-għoti tas-servizzi. Dawn il-kuntratti, konklużi għal rimunerazzjoni ma' operatur wieħed jew iktar, jissejħu kuntratti pubbliċi u jirrappreżentaw parti importanti mill-PDG tal-UE. Madankollu, perċentwal żgħir biss mill-kuntratti ta' akkwist pubbliku ingħataw lill-impriżi li mhumiex nazzjonali. L-applikazzjoni tal-prinċipji tas-suq intern għal dawn il-kuntratti tassigura allokazzjoni aħjar tar-riżorsi ekonomiċi u użu iktar razzjonali tal-fondi pubbliċi. Pakkett dwar l-akkwist pubbliku ġdid ġie adottat fl-2014 mill-Parlament u mill-Kunsill bl-għan li jħaffef il-proċeduri u jagħmilhom aktar flessibbli biex jinkoraġġixxi l-aċċess għall-akkwist pubbliku għall-SMEs, u biex jassigura li tingħata konsiderazzjoni akbar lil kriterji soċjali u ambjentali.

Il-politika tal-konsumatur: il-prinċipji u l-istrumenti

01-06-2017

Riċerka li saret għall-Parlament Ewropew tindika li politika ta' protezzjoni tal-konsumatur effikaċi hija essenzjali għal suq Ewropew effiċjenti u li jiffunzjona tajjeb[1]. It-trasparenza mtejba u t-tranżazzjonijiet informati aħjar li jirriżultaw minn politika tal-konsumatur iddisinjata u implimentata tajjeb ma jwasslux biss għal soluzzjonijiet aqwa għall-konsumaturi iżda anke għal titjib fl-effiċjenza tas-suq[2]. Protezzjoni effikaċi tal-konsumatur hija għaldaqstant element essenzjali ta' suq li ...

Riċerka li saret għall-Parlament Ewropew tindika li politika ta' protezzjoni tal-konsumatur effikaċi hija essenzjali għal suq Ewropew effiċjenti u li jiffunzjona tajjeb[1]. It-trasparenza mtejba u t-tranżazzjonijiet informati aħjar li jirriżultaw minn politika tal-konsumatur iddisinjata u implimentata tajjeb ma jwasslux biss għal soluzzjonijiet aqwa għall-konsumaturi iżda anke għal titjib fl-effiċjenza tas-suq[2]. Protezzjoni effikaċi tal-konsumatur hija għaldaqstant element essenzjali ta' suq li jiffunzjona kif suppost. Hija għandha l-għan li tiggarantixxi d-drittijiet tal-konsumatur fil-konfront tan-negozjanti u li tipprovdi protezzjoni msaħħa għall-konsumaturi vulnerabbli. Il-kriżi finanzjarja wriet li r-regoli dwar il-protezzjoni tal-konsumatur għandhom il-potenzjal li jġibu s-swieq aktar ġusti u jtejbu l-kwalità tal-kompetizzjoni. L-awtonomizzazzjoni tal-konsumaturi u l-protezzjoni effikaċi tas-sikurezza u l-interessi ekonomiċi tagħhom saru għanijiet essenzjali tal-politika Ewropea.

It-trasport marittimu: approċċ strateġiku

01-06-2017

Ir-regolamenti Ewropej dwar it-trasport marittimu jiffukaw fuq l-applikazzjoni tal-prinċipju tal-moviment liberu tas-servizzi u l-applikazzjoni korretta tar-regoli tal-kompetizzjoni, filwaqt li jiżguraw livell għoli ta' sikurezza, kundizzjonijiet tax-xogħol tajbin u standards ambjentali.

Ir-regolamenti Ewropej dwar it-trasport marittimu jiffukaw fuq l-applikazzjoni tal-prinċipju tal-moviment liberu tas-servizzi u l-applikazzjoni korretta tar-regoli tal-kompetizzjoni, filwaqt li jiżguraw livell għoli ta' sikurezza, kundizzjonijiet tax-xogħol tajbin u standards ambjentali.

Is-suq uniku diġitali kullimkien

01-06-2017

Is-suq uniku diġitali huwa wieħed mill-oqsma l-aktar promettenti u ta' sfida tal-progress, li joħloq titjib fl-effiċjenza potenzjali ta' EUR 415 biljun. Is-suq uniku diġitali jiftaħ opportunitajiet ġodda biex tingħata spinta lill-ekonomija permezz tal-kummerċ elettroniku, filwaqt li fl-istess ħin jiffaċilita l-konformità amministrattiva u finanzjarja għan-negozji u jagħti setgħa lill-klijenti permezz tal-gvern elettroniku. Is-servizzi tas-suq u tal-gvern żviluppati fi ħdan is-suq uniku diġitali qed ...

Is-suq uniku diġitali huwa wieħed mill-oqsma l-aktar promettenti u ta' sfida tal-progress, li joħloq titjib fl-effiċjenza potenzjali ta' EUR 415 biljun. Is-suq uniku diġitali jiftaħ opportunitajiet ġodda biex tingħata spinta lill-ekonomija permezz tal-kummerċ elettroniku, filwaqt li fl-istess ħin jiffaċilita l-konformità amministrattiva u finanzjarja għan-negozji u jagħti setgħa lill-klijenti permezz tal-gvern elettroniku. Is-servizzi tas-suq u tal-gvern żviluppati fi ħdan is-suq uniku diġitali qed jevolvu minn pjattaformi fissi għal pjattaformi mobbli u qed jinfirxu aktar ma' kullimkien, filwaqt li joffru aċċess għall-informazzjoni u l-kontenut fi kwalunkwe ħin, kullimkien u fuq kwalunkwe mezz (kummerċ kullimkien u gvern kullimkien). Dawn l-avvanzi jitolbu qafas regolatorju li jwassal għall-iżvilupp tal-cloud computing, konnettività mobbli tad-data mingħajr fruntieri u aċċess simplifikat għall-għarfien u l-kontenut, filwaqt li jissalvagwardja l-privatezza, id-data personali, iċ-ċibersigurtà u n-newtralità tan-netwerk.

L-Unjoni Ewropea u s-sħab kummerċjali tagħha

01-06-2017

Tul is-snin, l-UE tbegħdet mill-produzzjoni ta' prodotti ta' valur baxx li jirrikjedu ħafna ħaddiema, sabiex tispeċjalizza fi prodotti tad-ditta b'valur ogħla. Bl-ekonomija miftuħa tagħha, il-kummerċ huwa essenzjali għall-UE. Biex tegħleb l-ostakli u jkun hemm kundizzjonijiet ekwi għan-negozji tagħha, l-Unjoni qiegħda tinnegozja għadd ta' ftehimiet dwar il-kummerċ ħieles. L-UE hija wkoll fundatur u attur prinċipali tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO).

Tul is-snin, l-UE tbegħdet mill-produzzjoni ta' prodotti ta' valur baxx li jirrikjedu ħafna ħaddiema, sabiex tispeċjalizza fi prodotti tad-ditta b'valur ogħla. Bl-ekonomija miftuħa tagħha, il-kummerċ huwa essenzjali għall-UE. Biex tegħleb l-ostakli u jkun hemm kundizzjonijiet ekwi għan-negozji tagħha, l-Unjoni qiegħda tinnegozja għadd ta' ftehimiet dwar il-kummerċ ħieles. L-UE hija wkoll fundatur u attur prinċipali tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO).

Data tal-pubblikazzjoni: 01-08-2017

The Protection of the Procedural Rights of Persons Concerned by OLAF Administrative Investigations and the Admissibility of OLAF Final Reports as Criminal Evidence

06-07-2017

This paper provides an analysis of two crucial and interconnected aspects of the current legal framework on the investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF): the procedural safeguards for the individuals subject to the administrative investigations conducted by OLAF and the admissibility in evidence of OLAF Final Reports in national criminal proceedings. The state of the art and its shortcomings are analysed in the double perspective of the coherent protection of the EU’s financial ...

This paper provides an analysis of two crucial and interconnected aspects of the current legal framework on the investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF): the procedural safeguards for the individuals subject to the administrative investigations conducted by OLAF and the admissibility in evidence of OLAF Final Reports in national criminal proceedings. The state of the art and its shortcomings are analysed in the double perspective of the coherent protection of the EU’s financial interests and of the respect of fundamental rights provided by the EU Charter of Fundamental Rights.

Awtur estern

Katalin Ligeti

Data tal-pubblikazzjoni: 31-07-2017

Member States' capacity to fight tax crimes

31-07-2017

National provisions against tax avoidance and tax evasion, and money laundering laws and their enforcement vary widely from one Member State to the next. This study examines the administrative capabilities of EU Member States when it comes to tackling these challenges and reviews the specific measures they have taken in response to the publication of the Panama Papers. The main objectives are to evaluate whether the legal framework and the institutional configurations in place are adequate, to pinpoint ...

National provisions against tax avoidance and tax evasion, and money laundering laws and their enforcement vary widely from one Member State to the next. This study examines the administrative capabilities of EU Member States when it comes to tackling these challenges and reviews the specific measures they have taken in response to the publication of the Panama Papers. The main objectives are to evaluate whether the legal framework and the institutional configurations in place are adequate, to pinpoint the deficiencies and to suggest ways in which they could be addressed.

Avvenimenti fil-ġejjieni

04-09-2017
Implementation of the Common Provisions (Reg. EU 1303/2013)
Sessjoni ta' ħidma -
CONT
04-09-2017
Antimicrobial Resistance
Sessjoni ta' ħidma -
ENVI
09-10-2017
Constituent meeting of the Joint Parliamentary Scrutiny Group (JPSG) on Europol
Avveniment ieħor -
LIBE

Infographics

Żomm ruħek konness

email update imageSistema ta' aġġornamenti bl-email

Permezz tas-sistema tat-twissija bl-email, li tibgħat l-aħħar informazzjoni direttament lill-indirizz tal-email tiegħek, inti tista' ssegwi l-persuni u l-avvenimenti kollha marbuta mal-Parlament. Dan jinkludi l-aħħar aħbarijiet dwar il-membri, is-servizzi tal-informazzjoni jew il-Grupp ta' Riflessjoni.

Is-sistema hija aċċessibbli minn kullimkien fuq il-websajt tal-Parlament. Biex tabbona u tirċievi notifiki tal-Grupp ta' Riflessjoni, kulma trid huwa li tagħti l-indirizz tal-email tiegħek, li tagħżel is-suġġett li jinteressak, li tindika l-frekwenza (kuljum, kull ġimgħa jew kull xahar) u li tikkonferma r-reġistrazzjoni tiegħek billi tikklikkja fuq il-link mibgħuta bl-email.

RSS imageTrażmissjonijiet RSS

M'hemm nieqsa l-ebda informazzjoni jew aġġornament fuq il-websajt tal-Parlament Ewropew bis-saħħa tal-flussi tagħna tal-RSS.

Jekk jogħġbok ikklikkja fuq il-link t'hawn taħt sabiex jiġi kkonfigurat il-fluss RSS tiegħek.

widget imageRSS widgets

Biex fil-paġni tiegħek iddaħħal widget li jkopri l-pubblikazzjonijiet disponibbli permezz tal-Grupp ta' Riflessjoni, jekk jogħġbok ikklikkja fuq il-buttuna murija hawn taħt.

Oħloq widget għall-RSS feed

Pubblikazzjonijiet tat-Think Tank

Il-kontenut tad-dokumenti kollha inklużi fis-sit elettroniku tat-Think Tank huma r-responsabilità unika tal-awtur, u kwalunkwe opinjoni espressa fihom mhux neċessarjament tirrappreżenta l-pożizzjoni uffiċjali tal-Parlament Ewropew. Huwa indirizzat lill-Membri u lill-persunal tal-PE għall-ħidma parlamentari tagħhom.

It-Think Tank hu dwar...