ThinkTank logo Id-dokumenti li jgħinu jsawru l-leġiżlazzjoni l-ġdida tal-UE
Data tal-pubblikazzjoni: 23-05-2017

The 2017 G7 Summit in Taormina

23-05-2017

On 26 and 27 May 2017, the G7 will hold its 43rd summit in Taormina, Italy. The summit is expected to focus on the global economy, foreign policy, security of citizens, and environmental sustainability. The EU will be represented by the Presidents of the European Council and Commission.

On 26 and 27 May 2017, the G7 will hold its 43rd summit in Taormina, Italy. The summit is expected to focus on the global economy, foreign policy, security of citizens, and environmental sustainability. The EU will be represented by the Presidents of the European Council and Commission.

President Trump's first months in office: The course of transatlantic relations

23-05-2017

On 25 May 2017, President Trump attends the NATO Summit in Brussels, as well as meeting with top EU officials, including the Presidents of the European Commission, Jean-Claude Juncker, European Council, Donald Tusk, and European Parliament, Antonio Tajani. A review of Trump's term thus far (using the 100-day benchmark) sheds light on current issues in transatlantic affairs in the context of this visit. While an address to Congress on 3 May by the Secretary of State, Rex Tillerson, has helped to clarify ...

On 25 May 2017, President Trump attends the NATO Summit in Brussels, as well as meeting with top EU officials, including the Presidents of the European Commission, Jean-Claude Juncker, European Council, Donald Tusk, and European Parliament, Antonio Tajani. A review of Trump's term thus far (using the 100-day benchmark) sheds light on current issues in transatlantic affairs in the context of this visit. While an address to Congress on 3 May by the Secretary of State, Rex Tillerson, has helped to clarify the administration's approach, the implications of Trump’s ‘America First’ policy for EU-US cooperation are still far from clear. Unpredictability has marked President Trump’s time in office to date, and many analysts are yet to discern a firm strategic direction in his foreign policies. His proposed budget cuts for FY2018 have raised concerns on both sides of the Atlantic over a potential US retreat from its leadership on human rights and development. He has rolled back emissions regulations in the USA, but has not yet pulled out of the Paris Agreement, as promised during his campaign. Relations with Russia have fluctuated significantly. Trump has also notably altered his stance on certain issues; for example, he has acknowledged the importance of NATO, and sought to maintain good ties with China. Thus far his policy towards the Middle East has not constituted a radical departure from that of the previous administration, though as with his interactions with other world leaders, he has brought a personal touch to his exchanges with leaders from the region. Since the EU and US share common interests and cooperate in many areas, Trump’s disjointed approach has caused uncertainty in Europe. President Trump has not publicly addressed relations with the EU in the first months of his presidency, beyond acknowledging the value of a strong Europe during an April meeting with the Italian Prime Minister. Thus, the outcome of this Brussels visit will be important in establishing how EU-US relations will develop under the new administration.

Regular public hearing with Mario Draghi, Chair of the European Systemic Risk Board - ECON on 29 May 2017

23-05-2017

This briefing is provided in advance of a regular public hearing with the Chair of the European Systemic Risk Board (ESRB). It focuses on the ESRB most recent activity: ESRB latest assessment of the risks to financial stability, overview of national macro-prudential policies in 2016, the ESRB report on EMIR review, the report on the macro-prudential policy issues arising from low interest rates, and the on-going review of the macro-prudential policy framework.

This briefing is provided in advance of a regular public hearing with the Chair of the European Systemic Risk Board (ESRB). It focuses on the ESRB most recent activity: ESRB latest assessment of the risks to financial stability, overview of national macro-prudential policies in 2016, the ESRB report on EMIR review, the report on the macro-prudential policy issues arising from low interest rates, and the on-going review of the macro-prudential policy framework.

Country Specific Recommendations for 2016 and 2017 - A comparison and an overview of implementation

23-05-2017

This document presents: • The Country Specific Recommendations for 2016 generally endorsed by the European Council on 28/29 June 2016 and adopted by the Council on 12 July 2016; • The assessment of the implementation of 2016 Country Specific Recommendations based on the European Commission Country Reports as published on 22 February 2017; • The Draft Country Specific Recommendations for 2017 proposed by the European Commission (COM) on 22 May 2017 and to be adopted by the Council in July 2017; ...

This document presents: • The Country Specific Recommendations for 2016 generally endorsed by the European Council on 28/29 June 2016 and adopted by the Council on 12 July 2016; • The assessment of the implementation of 2016 Country Specific Recommendations based on the European Commission Country Reports as published on 22 February 2017; • The Draft Country Specific Recommendations for 2017 proposed by the European Commission (COM) on 22 May 2017 and to be adopted by the Council in July 2017; and • The Council Recommendation on the economic policy of the euro area approved by the Council on 21 March 2017.

L-Ewwel Trattati

01-04-2017

L-effetti diżastrużi li ħalliet warajha t-Tieni Gwerra Dinjija u t-theddida kostanti tal-konfrontazzjoni bejn il-Lvant u l-Punent fissru li r-rikonċiljazzjoni Franko-Ġermaniża kienet saret prijorità assoluta. Id-deċiżjoni li tiġi kondiviża l-industrija tal-faħam u l-azzar bejn sitt pajjiżi Ewropej, stabbilita bit-Trattat ta' Pariġi fl-1951, ikkostitwiet l-ewwel passi lejn l-integrazzjoni Ewropea. It-Trattati ta' Ruma tal-1957 saħħew il-pedamenti ta' din l-integrazzjoni kif ukoll l-idea ta' ġejjieni ...

L-effetti diżastrużi li ħalliet warajha t-Tieni Gwerra Dinjija u t-theddida kostanti tal-konfrontazzjoni bejn il-Lvant u l-Punent fissru li r-rikonċiljazzjoni Franko-Ġermaniża kienet saret prijorità assoluta. Id-deċiżjoni li tiġi kondiviża l-industrija tal-faħam u l-azzar bejn sitt pajjiżi Ewropej, stabbilita bit-Trattat ta' Pariġi fl-1951, ikkostitwiet l-ewwel passi lejn l-integrazzjoni Ewropea. It-Trattati ta' Ruma tal-1957 saħħew il-pedamenti ta' din l-integrazzjoni kif ukoll l-idea ta' ġejjieni komuni għal dawn is-sitt pajjiżi Ewropej.

L-iżviluppi li saru sal-Att Uniku Ewropew

01-04-2017

L-iżviluppi ewlenin tal-ewwel Trattati huma relatati mal-ħolqien tar-riżorsi proprji tal-Komunità, mar-rinfurzar tas-setgħat baġitarji tal-Parlament, mal-elezzjoni permezz ta' votazzjoni universali diretta u mal-istabbiliment tas-Sistema Monetarja Ewropea. Id-dħul fis-seħħ tal-Att Uniku Ewropew fl-1986, li biddel b'mod sostanzjali t-Trattat ta' Ruma, saħħaħ l-integrazzjoni permezz tal-ħolqien ta' suq intern kbir.

L-iżviluppi ewlenin tal-ewwel Trattati huma relatati mal-ħolqien tar-riżorsi proprji tal-Komunità, mar-rinfurzar tas-setgħat baġitarji tal-Parlament, mal-elezzjoni permezz ta' votazzjoni universali diretta u mal-istabbiliment tas-Sistema Monetarja Ewropea. Id-dħul fis-seħħ tal-Att Uniku Ewropew fl-1986, li biddel b'mod sostanzjali t-Trattat ta' Ruma, saħħaħ l-integrazzjoni permezz tal-ħolqien ta' suq intern kbir.

It-Trattat ta' Nizza u l-Konvenzjoni dwar il-Futur tal-Ewropa

01-04-2017

It-Trattat ta' Nizza ħejja lill-Unjoni Ewropea b'mod parzjali biss għall-proċessi importanti ta' tkabbir tal-2004 u tal-2007 lejn il-Lvant u n-Nofsinhar. Wara l-kwistjonijiet imqajma fid-dikjarazzjoni ta' Laeken, il-Konvenzjoni dwar il-futur tal-Ewropa għamlet sforz biex tfassal bażi ġuridika ġdida għall-Unjoni fil-forma ta' Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa. Wara r-riżultati negattivi ta' referendums f'żewġ Stati Membri, dan it-Trattat ma kienx irratifikat.

It-Trattat ta' Nizza ħejja lill-Unjoni Ewropea b'mod parzjali biss għall-proċessi importanti ta' tkabbir tal-2004 u tal-2007 lejn il-Lvant u n-Nofsinhar. Wara l-kwistjonijiet imqajma fid-dikjarazzjoni ta' Laeken, il-Konvenzjoni dwar il-futur tal-Ewropa għamlet sforz biex tfassal bażi ġuridika ġdida għall-Unjoni fil-forma ta' Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa. Wara r-riżultati negattivi ta' referendums f'żewġ Stati Membri, dan it-Trattat ma kienx irratifikat.

Il-Parlament Ewropew: l-organizzazzjoni u l-funzjonament

01-04-2017

L-organizzazzjoni u l-funzjonament tal-Parlament Ewropew huma rregolati mir-Regoli ta' Proċedura tiegħu. Il-korpi politiċi, il-kumitati, id-delegazzjonijiet u l-gruppi politiċi jidderieġu l-attivitajiet tal-Parlament.

L-organizzazzjoni u l-funzjonament tal-Parlament Ewropew huma rregolati mir-Regoli ta' Proċedura tiegħu. Il-korpi politiċi, il-kumitati, id-delegazzjonijiet u l-gruppi politiċi jidderieġu l-attivitajiet tal-Parlament.

Il-Parlament Ewropew: proċeduri elettorali

01-04-2017

Il-proċeduri għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew huma rregolati kemm mil-leġiżlazzjoni Ewropea li tiddefinixxi regoli komuni għall-Istati Membri kollha kif ukoll mid-dispożizzjonijiet nazzjonali speċifiċi li jvarjaw minn Stat Membru għal ieħor. Ir-regoli komuni jistabbilixxu l-prinċipju ta' rappreżentanza proporzjonali u ċerti inkompatibilitajiet mal-mandat ta' Membru tal-Parlament Ewropew. Ħafna kwistjonijiet importanti oħra, bħal pereżempju s-sistema elettorali eżatta u n-numru ta' kostitwenzi ...

Il-proċeduri għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew huma rregolati kemm mil-leġiżlazzjoni Ewropea li tiddefinixxi regoli komuni għall-Istati Membri kollha kif ukoll mid-dispożizzjonijiet nazzjonali speċifiċi li jvarjaw minn Stat Membru għal ieħor. Ir-regoli komuni jistabbilixxu l-prinċipju ta' rappreżentanza proporzjonali u ċerti inkompatibilitajiet mal-mandat ta' Membru tal-Parlament Ewropew. Ħafna kwistjonijiet importanti oħra, bħal pereżempju s-sistema elettorali eżatta u n-numru ta' kostitwenzi, jiġu rregolati mil-liġijiet nazzjonali.

Il-Kunsill Ewropew

01-04-2017

Il-Kunsill Ewropew, magħmul mill-Kapijiet ta' Stat jew ta' Gvern tal-Istati Membri, jagħti l-impetu meħtieġ għall-iżvilupp tal-Unjoni Ewropea u jistabbilixxi l-linji gwida politiċi ġenerali. Il-President tal-Kummissjoni huwa membru wkoll, iżda mingħajr vot. Il-President tal-Parlament Ewropew jindirizza l-Kunsill Ewropew fil-bidu tal-laqgħat tiegħu. It-Trattat ta' Lisbona stabbilixxa l-Kunsill Ewropew bħala istituzzjoni tal-Unjoni u fdalu presidenza fit-tul.

Il-Kunsill Ewropew, magħmul mill-Kapijiet ta' Stat jew ta' Gvern tal-Istati Membri, jagħti l-impetu meħtieġ għall-iżvilupp tal-Unjoni Ewropea u jistabbilixxi l-linji gwida politiċi ġenerali. Il-President tal-Kummissjoni huwa membru wkoll, iżda mingħajr vot. Il-President tal-Parlament Ewropew jindirizza l-Kunsill Ewropew fil-bidu tal-laqgħat tiegħu. It-Trattat ta' Lisbona stabbilixxa l-Kunsill Ewropew bħala istituzzjoni tal-Unjoni u fdalu presidenza fit-tul.

Avvenimenti fil-ġejjieni

29-05-2017
The future of OLAF
Sessjoni ta' ħidma -
CONT
30-05-2017
The potential of electricity demand response
Sessjoni ta' ħidma -
ITRE
30-05-2017
The current challenges of fighting terrorism and serious crime
Smigħ -
LIBE

Infographics

Żomm ruħek konness

email update imageSistema ta' aġġornamenti bl-email

Permezz tas-sistema tat-twissija bl-email, li tibgħat l-aħħar informazzjoni direttament lill-indirizz tal-email tiegħek, inti tista' ssegwi l-persuni u l-avvenimenti kollha marbuta mal-Parlament. Dan jinkludi l-aħħar aħbarijiet dwar il-membri, is-servizzi tal-informazzjoni jew il-Grupp ta' Riflessjoni.

Is-sistema hija aċċessibbli minn kullimkien fuq il-websajt tal-Parlament. Biex tabbona u tirċievi notifiki tal-Grupp ta' Riflessjoni, kulma trid huwa li tagħti l-indirizz tal-email tiegħek, li tagħżel is-suġġett li jinteressak, li tindika l-frekwenza (kuljum, kull ġimgħa jew kull xahar) u li tikkonferma r-reġistrazzjoni tiegħek billi tikklikkja fuq il-link mibgħuta bl-email.

RSS imageTrażmissjonijiet RSS

M'hemm nieqsa l-ebda informazzjoni jew aġġornament fuq il-websajt tal-Parlament Ewropew bis-saħħa tal-flussi tagħna tal-RSS.

Jekk jogħġbok ikklikkja fuq il-link t'hawn taħt sabiex jiġi kkonfigurat il-fluss RSS tiegħek.

widget imageRSS widgets

Biex fil-paġni tiegħek iddaħħal widget li jkopri l-pubblikazzjonijiet disponibbli permezz tal-Grupp ta' Riflessjoni, jekk jogħġbok ikklikkja fuq il-buttuna murija hawn taħt.

Oħloq widget għall-RSS feed

Pubblikazzjonijiet tat-Think Tank

Il-kontenut tad-dokumenti kollha inklużi fis-sit elettroniku tat-Think Tank huma r-responsabilità unika tal-awtur, u kwalunkwe opinjoni espressa fihom mhux neċessarjament tirrappreżenta l-pożizzjoni uffiċjali tal-Parlament Ewropew. Huwa indirizzat lill-Membri u lill-persunal tal-PE għall-ħidma parlamentari tagħhom.

It-Think Tank hu dwar...