26

Riżultat(i)

Kelma (kelmiet)
Tip ta' pubblikazzjoni
Qasam tematiku
Kelma għat-tiftix
Data

Research for REGI Committee - Economic, social and territorial situation of Portugal

13-03-2019

This briefing was prepared to provide information for the European Parliament’s Committee on Regional Development delegation visit to Portugal of 27 February to 1 March 2019.

This briefing was prepared to provide information for the European Parliament’s Committee on Regional Development delegation visit to Portugal of 27 February to 1 March 2019.

Research for REGI Committee -The economic, social and territorial situation in LA REUNION

15-10-2018

This briefing was prepared to provide information for the visit to La Réunion on 16th September 2018 by a delegation of the European Parliament’s Committee on Regional Development.

This briefing was prepared to provide information for the visit to La Réunion on 16th September 2018 by a delegation of the European Parliament’s Committee on Regional Development.

Research for REGI Committee - The economic, social and territorial situation of Slovenia

15-03-2018

This briefing was prepared to provide information for the visit to Slovenia on 3 - 5 April 2018 by a delegation of the European Parliament’s Committee on Regional Development.

This briefing was prepared to provide information for the visit to Slovenia on 3 - 5 April 2018 by a delegation of the European Parliament’s Committee on Regional Development.

Il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali

01-11-2017

L-Unjoni Ewropea qed issaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali tagħha biex tipprommovi l-iżvilupp armonizzat ġenerali. B'mod partikolari, l-UE għandha l-għan li tnaqqas id-diskrepanzi bejn il-livelli ta' żvilupp tad-diversi reġjuni tagħha. Fost ir-reġjuni konċernati, tingħata attenzjoni partikolari lil żoni rurali, żoni milquta minn tranżizzjoni industrijali, u reġjuni li jbatu minn żvantaġġi naturali jew demografiċi serji u permanenti, bħal pereżempju r-reġjuni tat-Tramuntana mbiegħda ...

L-Unjoni Ewropea qed issaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali tagħha biex tipprommovi l-iżvilupp armonizzat ġenerali. B'mod partikolari, l-UE għandha l-għan li tnaqqas id-diskrepanzi bejn il-livelli ta' żvilupp tad-diversi reġjuni tagħha. Fost ir-reġjuni konċernati, tingħata attenzjoni partikolari lil żoni rurali, żoni milquta minn tranżizzjoni industrijali, u reġjuni li jbatu minn żvantaġġi naturali jew demografiċi serji u permanenti, bħal pereżempju r-reġjuni tat-Tramuntana mbiegħda b'densità ta' popolazzjoni baxxa ħafna, kif ukoll reġjuni insulari, transfruntiera u muntanjużi.

Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR)

01-11-2017

Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) huwa wieħed mill-istrumenti finanzjarji ewlenin tal-politika ta' koeżjoni tal-UE. L-għan tiegħu huwa li jgħin biex jitnaqqsu d-disparitajiet bejn il-livelli ta' żvilupp tar-reġjuni Ewropej u li jnaqqas is-sottożvilupp tar-reġjuni li huma inqas favoriti. Tingħata attenzjoni partikolari lir-reġjuni li jbatu minn żvantaġġi naturali jew demografiċi gravi u permanenti, bħar-reġjuni tat-Tramuntana mbiegħda b'densità ta' popolazzjoni baxxa ħafna, u reġjuni ...

Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) huwa wieħed mill-istrumenti finanzjarji ewlenin tal-politika ta' koeżjoni tal-UE. L-għan tiegħu huwa li jgħin biex jitnaqqsu d-disparitajiet bejn il-livelli ta' żvilupp tar-reġjuni Ewropej u li jnaqqas is-sottożvilupp tar-reġjuni li huma inqas favoriti. Tingħata attenzjoni partikolari lir-reġjuni li jbatu minn żvantaġġi naturali jew demografiċi gravi u permanenti, bħar-reġjuni tat-Tramuntana mbiegħda b'densità ta' popolazzjoni baxxa ħafna, u reġjuni insulari, transkonfinali u muntanjużi.

Fond ta' Koeżjoni

01-11-2017

Il-Fond ta' Koeżjoni, li twaqqaf fl-1994, jipprovdi finanzjament lil proġetti marbuta mal-qasam tal-ambjent u tan-netwerks trans-Ewropej fl-Istati Membri li għandhom introjtu nazzjonali gross per capita ta' inqas minn 90 % tal-medja tal-UE.

Il-Fond ta' Koeżjoni, li twaqqaf fl-1994, jipprovdi finanzjament lil proġetti marbuta mal-qasam tal-ambjent u tan-netwerks trans-Ewropej fl-Istati Membri li għandhom introjtu nazzjonali gross per capita ta' inqas minn 90 % tal-medja tal-UE.

Il-Koperazzjoni Territorjali Ewropea

01-11-2017

Il-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea hija l-istrument tal-Politika ta' Koeżjoni li għandha l-għan li ssolvi l-problemi li jinsabu mal-fruntieri u tiżviluppa b'mod konġunt il-potenzjal ta' territorji differenti. L-azzjonijiet ta' kooperazzjoni huma appoġġjati mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali permezz ta' tliet komponenti prinċipali: il-kooperazzjoni transfruntiera, il-kooperazzjoni transnazzjonali u l-kooperazzjoni interreġjonali.

Il-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea hija l-istrument tal-Politika ta' Koeżjoni li għandha l-għan li ssolvi l-problemi li jinsabu mal-fruntieri u tiżviluppa b'mod konġunt il-potenzjal ta' territorji differenti. L-azzjonijiet ta' kooperazzjoni huma appoġġjati mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali permezz ta' tliet komponenti prinċipali: il-kooperazzjoni transfruntiera, il-kooperazzjoni transnazzjonali u l-kooperazzjoni interreġjonali.

Reġjuni ultraperiferiċi

01-11-2017

Jeżistu miżuri speċifiċi fis-seħħ biex jiġi appoġġat l-iżvilupp tar-reġjuni l-aktar imbiegħda tal-Unjoni Ewropea, magħrufa bħala r-"reġjuni ultraperiferiċi": Guadeloupe, Guyana Franċiża, Réunion, Martinique, Mayotte, Saint-Martin (Franza), Gżejjer Azores u Madejra (Portugall) u Gżejjer Kanarji (Spanja). L-iskop ta' dan l-appoġġ huwa li jtaffi l-limitazzjonijiet ikkawżati mill-pożizzjoni ġeografika mbiegħda ta' dawn ir-reġjuni.

Jeżistu miżuri speċifiċi fis-seħħ biex jiġi appoġġat l-iżvilupp tar-reġjuni l-aktar imbiegħda tal-Unjoni Ewropea, magħrufa bħala r-"reġjuni ultraperiferiċi": Guadeloupe, Guyana Franċiża, Réunion, Martinique, Mayotte, Saint-Martin (Franza), Gżejjer Azores u Madejra (Portugall) u Gżejjer Kanarji (Spanja). L-iskop ta' dan l-appoġġ huwa li jtaffi l-limitazzjonijiet ikkawżati mill-pożizzjoni ġeografika mbiegħda ta' dawn ir-reġjuni.

Għajnuna reġjonali mill-Istat

01-11-2017

L-għan tal-għajnuna reġjonali mill-Istat huwa li tappoġġja l-iżvilupp ekonomiku u l-ħolqien tal-impjiegi fl-aktar reġjuni żvantaġġużi fl-Ewropa.

L-għan tal-għajnuna reġjonali mill-Istat huwa li tappoġġja l-iżvilupp ekonomiku u l-ħolqien tal-impjiegi fl-aktar reġjuni żvantaġġużi fl-Ewropa.

Il-programm PEACE għall-Irlanda ta' Fuq

01-11-2017

L-għan tal-programm PEACE tal-UE hu li jappoġġja l-paċi u r-rikonċiljazzjoni u li jippromwovi l-progress ekonomiku u soċjali fl-Irlanda ta' Fuq u r-Reġjun tal-Fruntiera tal-Irlanda.

L-għan tal-programm PEACE tal-UE hu li jappoġġja l-paċi u r-rikonċiljazzjoni u li jippromwovi l-progress ekonomiku u soċjali fl-Irlanda ta' Fuq u r-Reġjun tal-Fruntiera tal-Irlanda.

Sħab

Żomm ruħek konness

email update imageSistema ta' aġġornamenti bl-email

Permezz tas-sistema tat-twissija bl-email, li tibgħat l-aħħar informazzjoni direttament lill-indirizz tal-email tiegħek, inti tista' ssegwi l-persuni u l-avvenimenti kollha marbuta mal-Parlament. Dan jinkludi l-aħħar aħbarijiet dwar il-membri, is-servizzi tal-informazzjoni jew il-Grupp ta' Riflessjoni.

Is-sistema hija aċċessibbli minn kullimkien fuq il-websajt tal-Parlament. Biex tabbona u tirċievi notifiki tal-Grupp ta' Riflessjoni, kulma trid huwa li tagħti l-indirizz tal-email tiegħek, li tagħżel is-suġġett li jinteressak, li tindika l-frekwenza (kuljum, kull ġimgħa jew kull xahar) u li tikkonferma r-reġistrazzjoni tiegħek billi tikklikkja fuq il-link mibgħuta bl-email.

RSS imageTrażmissjonijiet RSS

M'hemm nieqsa l-ebda informazzjoni jew aġġornament fuq il-websajt tal-Parlament Ewropew bis-saħħa tal-flussi tagħna tal-RSS.

Jekk jogħġbok ikklikkja fuq il-link t'hawn taħt sabiex jiġi kkonfigurat il-fluss RSS tiegħek.