3

Riżultat(i)

Kelma (kelmiet)
Tip ta' pubblikazzjoni
Qasam tematiku
Kelma għat-tiftix
Data

Il-Politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni

01-02-2018

Il-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (PSDK) tistabbilixxi l-qafas għall-istrutturi politiċi u militari tal-UE, u l-missjonijiet u l-operazzjonijiet militari u ċivili f'pajjiżi barranin. L-Istrateġija Globali tal-UE tal-2016 tistabbilixxi l-istrateġija għall-PSDK, filwaqt li t-Trattat ta' Lisbona jiċċara l-aspetti istituzzjonali u jsaħħaħ ir-rwol tal-Parlament Ewropew. Il-PSDK reċentement kellha bidliet strateġiċi u operazzjonali maġġuri biex tilqa' l-isfidi ta' sigurtà u t-talba popolari għal ...

Il-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (PSDK) tistabbilixxi l-qafas għall-istrutturi politiċi u militari tal-UE, u l-missjonijiet u l-operazzjonijiet militari u ċivili f'pajjiżi barranin. L-Istrateġija Globali tal-UE tal-2016 tistabbilixxi l-istrateġija għall-PSDK, filwaqt li t-Trattat ta' Lisbona jiċċara l-aspetti istituzzjonali u jsaħħaħ ir-rwol tal-Parlament Ewropew. Il-PSDK reċentement kellha bidliet strateġiċi u operazzjonali maġġuri biex tilqa' l-isfidi ta' sigurtà u t-talba popolari għal aktar reazzjonijiet tal-UE.

Ir-relazzjonijiet Transatlantiċi: l-Istati Uniti u l-Kanada

01-02-2018

L-UE, l-Istati Uniti u l-Kanada jikkondividu l-valuri tad-demokrazija, tad-drittijiet tal-bniedem, u tal-libertà ekonomika u politika, u għandhom tħassib simili rigward il-politika barranija u ta' sigurtà. Il-Ftehim ta' Sħubija Strateġika u l-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv bejn l-UE u l-Kanada daħlu fis-seħħ b'mod proviżorju fl-2017. In-negozjati dwar Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerċ u ta' Investiment bejn l-UE u l-Istati Uniti ġew interrotti fl-2017. Il-Kunsill adotta direttivi ta' ...

L-UE, l-Istati Uniti u l-Kanada jikkondividu l-valuri tad-demokrazija, tad-drittijiet tal-bniedem, u tal-libertà ekonomika u politika, u għandhom tħassib simili rigward il-politika barranija u ta' sigurtà. Il-Ftehim ta' Sħubija Strateġika u l-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv bejn l-UE u l-Kanada daħlu fis-seħħ b'mod proviżorju fl-2017. In-negozjati dwar Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerċ u ta' Investiment bejn l-UE u l-Istati Uniti ġew interrotti fl-2017. Il-Kunsill adotta direttivi ta' negozjati għall-eliminazzjoni tat-tariffi industrijali fil-15 ta' April 2019.

Il-politika estera: l-għanijiet, l-istrumenti u l-kisbiet

01-01-2018

Il-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni (PESK) tal-Unjoni Ewropea ġiet stabbilita fl-1993 u minn dak iż-żmien issaħħet permezz ta' trattati sussegwenti. Illum, il-Parlament jeżamina bir-reqqa l-PESK u jagħti l-kontribut tiegħu għall-iżvilupp tagħha, partikolarment billi jsostni s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE), ir-Rappreżentanti Speċjali tal-UE (RSUE) u d-delegazzjonijiet tal-UE. Is-setgħat baġitarji tal-Parlament isawru l-kobor u l-ambitu tal-PESK, kif ukoll l-istrumenti finanzjarji ...

Il-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni (PESK) tal-Unjoni Ewropea ġiet stabbilita fl-1993 u minn dak iż-żmien issaħħet permezz ta' trattati sussegwenti. Illum, il-Parlament jeżamina bir-reqqa l-PESK u jagħti l-kontribut tiegħu għall-iżvilupp tagħha, partikolarment billi jsostni s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE), ir-Rappreżentanti Speċjali tal-UE (RSUE) u d-delegazzjonijiet tal-UE. Is-setgħat baġitarji tal-Parlament isawru l-kobor u l-ambitu tal-PESK, kif ukoll l-istrumenti finanzjarji tal-UE li jirfdu l-attivitajiet esteri tal-UE.

Avvenimenti fil-ġejjieni

16-10-2019
State of the Union: The view from regions and cities
Avveniment ieħor -
EPRS
17-10-2019
What Europe is Thinking: The latest Pew survey of opinion in 14 EU Member States
Avveniment ieħor -
EPRS

Sħab

Żomm ruħek konness

email update imageSistema ta' aġġornamenti bl-email

Permezz tas-sistema tat-twissija bl-email, li tibgħat l-aħħar informazzjoni direttament lill-indirizz tal-email tiegħek, inti tista' ssegwi l-persuni u l-avvenimenti kollha marbuta mal-Parlament. Dan jinkludi l-aħħar aħbarijiet dwar il-membri, is-servizzi tal-informazzjoni jew il-Grupp ta' Riflessjoni.

Is-sistema hija aċċessibbli minn kullimkien fuq il-websajt tal-Parlament. Biex tabbona u tirċievi notifiki tal-Grupp ta' Riflessjoni, kulma trid huwa li tagħti l-indirizz tal-email tiegħek, li tagħżel is-suġġett li jinteressak, li tindika l-frekwenza (kuljum, kull ġimgħa jew kull xahar) u li tikkonferma r-reġistrazzjoni tiegħek billi tikklikkja fuq il-link mibgħuta bl-email.

RSS imageTrażmissjonijiet RSS

M'hemm nieqsa l-ebda informazzjoni jew aġġornament fuq il-websajt tal-Parlament Ewropew bis-saħħa tal-flussi tagħna tal-RSS.

Jekk jogħġbok ikklikkja fuq il-link t'hawn taħt sabiex jiġi kkonfigurat il-fluss RSS tiegħek.