6

Riżultat(i)

Kelma (kelmiet)
Tip ta' pubblikazzjoni
Qasam tematiku
Kelma għat-tiftix
Data

European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050

05-02-2019

The European Union (EU) has committed itself to reduce greenhouse gas (GHG) emissions by at least 20% below 1990 levels by 2020 and aims to reduce GHG emissions by at least 40% below 1990 levels by 2030. In order to achieve these targets, a large number of legislative actions were approved at EU level. This document, prepared by Policy Department A, gives an overview of European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050.

The European Union (EU) has committed itself to reduce greenhouse gas (GHG) emissions by at least 20% below 1990 levels by 2020 and aims to reduce GHG emissions by at least 40% below 1990 levels by 2030. In order to achieve these targets, a large number of legislative actions were approved at EU level. This document, prepared by Policy Department A, gives an overview of European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050.

L-użu effiċjenti tar-riżorsi u l-ekonomija ċirkolari

01-04-2018

Il-mod kif intużaw ir-riżorsi fl-imgħoddi — u kif jintużaw illum — wassal għal livelli għoljin ta' tniġġis, degradazzjoni ambjentali u tnaqqis fir-riżorsi naturali. Il-politika tal-iskart tal-UE għandha storja twila u tradizzjonalment tiffoka fuq immaniġġjar tal-iskart aktar sostenibbli mil-lat ambjentali. Il-Pjan Direzzjonali għal Ewropa b'Użu Effiċjenti tar-Riżorsi u l-pakkett dwar l-Ekonomija Ċirkolari għandhom ibiddlu din ix-xejra u, sal-2050, jittrasformaw l-ekonomija tal-UE f'waħda sostenibbli ...

Il-mod kif intużaw ir-riżorsi fl-imgħoddi — u kif jintużaw illum — wassal għal livelli għoljin ta' tniġġis, degradazzjoni ambjentali u tnaqqis fir-riżorsi naturali. Il-politika tal-iskart tal-UE għandha storja twila u tradizzjonalment tiffoka fuq immaniġġjar tal-iskart aktar sostenibbli mil-lat ambjentali. Il-Pjan Direzzjonali għal Ewropa b'Użu Effiċjenti tar-Riżorsi u l-pakkett dwar l-Ekonomija Ċirkolari għandhom ibiddlu din ix-xejra u, sal-2050, jittrasformaw l-ekonomija tal-UE f'waħda sostenibbli. L-erba' direttivi l-ġodda dwar l-iskart fil-pakkett dwar l-Ekonomija Ċirkolari adottat dan l-aħħar jintroduċu miri ġodda għall-immaniġġjar tal-iskart fir-rigward tal-prevenzjoni, ir-riutilizzazzjoni, ir-riċiklaġġ u r-rimi f'landfills.

Climate Diplomacy

15-03-2018

This report summarises the presentations and the discussion that took place at the workshop on Climate Diplomacy held on 20 February 2018 at the European Parliament (EP) in Brussels. It was organised by the Policy Department of the Directorate General for External Policies (DG EXPO) and Policy Department A in the Directorate General for Internal Policies (DG IPOL) at the request of the EP’s Committees on Foreign Affairs (AFET) and on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI). The workshop ...

This report summarises the presentations and the discussion that took place at the workshop on Climate Diplomacy held on 20 February 2018 at the European Parliament (EP) in Brussels. It was organised by the Policy Department of the Directorate General for External Policies (DG EXPO) and Policy Department A in the Directorate General for Internal Policies (DG IPOL) at the request of the EP’s Committees on Foreign Affairs (AFET) and on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI). The workshop provided members of the AFET and ENVI Committees and all participants with insights from experts on the state of play with climate diplomacy and provided an opportunity to reflect on the role of the EU in this field. MEPs Jo Leinen and Arne Lietz, co-rapporteurs of the EP’s own-initiative report on climate diplomacy, hosted the workshop.

Is-sustanzi kimiċi u l-pestiċidi

01-02-2018

Il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-sustanzi kimiċi u l-pestiċidi għandha l-għan li tipproteġi s-saħħa tal-bniedem u l-ambjent u li tipprevjeni l-ostakli għall-kummerċ. Tikkonsisti minn regoli li jirregolaw il-kummerċjalizzazzjoni u l-użu ta' kategoriji partikolari ta' prodotti kimiċi, sett ta' restrizzjonijiet armonizzati dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi speċifiċi, u regoli li jirregolaw inċidenti serji u l-esportazzjoni ta' sustanzi perikolużi. It-terminu ...

Il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-sustanzi kimiċi u l-pestiċidi għandha l-għan li tipproteġi s-saħħa tal-bniedem u l-ambjent u li tipprevjeni l-ostakli għall-kummerċ. Tikkonsisti minn regoli li jirregolaw il-kummerċjalizzazzjoni u l-użu ta' kategoriji partikolari ta' prodotti kimiċi, sett ta' restrizzjonijiet armonizzati dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi speċifiċi, u regoli li jirregolaw inċidenti serji u l-esportazzjoni ta' sustanzi perikolużi. It-terminu "pestiċidi" jinkludi s-sustanzi użati biex jiġu mrażżna, eradikati u evitati organiżmi li jitqiesu li jagħmlu l-ħsara. Dawn jinkludu l-prodotti bijoċidali u l-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (PPPs). Il-kisba l-aktar importanti fil-livell tal-UE hija r-Regolament REACH, li jirregola r-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni u l-awtorizzazzjoni ta' sustanzi perikolużi u r-restrizzjonijiet li japplikaw għalihom.

Bijodiversità, użu tal-art u forestrija

01-02-2018

Il-Konferenza dwar l-Ambjent u l-Iżvilupp tan-NU tal-1992 tirrappreżenta pass ewlieni 'l quddiem għall-konservazzjoni tal-bijodiversità u l-ħarsien tan-natura bis-saħħa tal-adozzjoni tal-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika. L-UE żvolġiet rwol internazzjonali importanti biex issib soluzzjonijiet għat-telf tal-bijodiversità, it-tibdil fil-klima u l-qerda tal-foresti tropikali. Fl-2011, l-UE impenjat ruħha li twaqqaf it-telf tal-bijodiversità u d-degradazzjoni tas-servizzi tal-ekosistema fl-UE ...

Il-Konferenza dwar l-Ambjent u l-Iżvilupp tan-NU tal-1992 tirrappreżenta pass ewlieni 'l quddiem għall-konservazzjoni tal-bijodiversità u l-ħarsien tan-natura bis-saħħa tal-adozzjoni tal-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika. L-UE żvolġiet rwol internazzjonali importanti biex issib soluzzjonijiet għat-telf tal-bijodiversità, it-tibdil fil-klima u l-qerda tal-foresti tropikali. Fl-2011, l-UE impenjat ruħha li twaqqaf it-telf tal-bijodiversità u d-degradazzjoni tas-servizzi tal-ekosistema fl-UE sal-2020. Objettivi oħra previsti fid-Direttiva dwar il-Ħabitats jew il-Konvenzjoni dwar il-Kummerċ Internazzjonali fl-Ispeċijiet ta' Fawna u Flora Selvaġġi fil-Periklu (CITES) għad iridu jintlaħqu. Il-ftehim globali ta' Pariġi dwar it-tibdil fil-klima li ntlaħaq f'Diċembru 2015 sabiex jittaffew l-effetti tat-tibdil fil-klima u l-leġiżlazzjoni sussegwenti tal-UE biex timplimenta l-ftehim huma mistennija li jkollhom impatt pożittiv fuq il-konservazzjoni tal-bijodiversità u l-foresti fid-deċennji li ġejjin. Mill-1992 lil hawn, il-programm LIFE kien l-aktar strument finanzjarju importanti għall-ħarsien tal-bijodiversità u l-foresti fl-UE.

Konsum u produzzjoni sostenibbli

01-11-2017

It-tkabbir sostenibbli jikkostitwixxi wieħed mill-objettivi ewlenin tal-Unjoni Ewropea. Quddiem l-iskarsezza globali tar-riżorsi naturali, l-isfida ewlenija għall-produtturi u għall-konsumaturi hija dik li "tagħmel aktar b'inqas". Biex tegħleb din l-isfida f'perjodu ta' tibdil mgħaġġel fil-klima u domanda dejjem tikber għall-enerġija u r-riżorsi, l-UE introduċiet sensiela ta' politiki u inizjattivi intiżi li jiggarantixxu konsum u tkabbir sostenibbli. Dawn il-politiki għandhom itejbu l-prestazzjoni ...

It-tkabbir sostenibbli jikkostitwixxi wieħed mill-objettivi ewlenin tal-Unjoni Ewropea. Quddiem l-iskarsezza globali tar-riżorsi naturali, l-isfida ewlenija għall-produtturi u għall-konsumaturi hija dik li "tagħmel aktar b'inqas". Biex tegħleb din l-isfida f'perjodu ta' tibdil mgħaġġel fil-klima u domanda dejjem tikber għall-enerġija u r-riżorsi, l-UE introduċiet sensiela ta' politiki u inizjattivi intiżi li jiggarantixxu konsum u tkabbir sostenibbli. Dawn il-politiki għandhom itejbu l-prestazzjoni ambjentali kumplessiva tal-prodotti matul iċ-ċiklu sħiħ tal-ħajja tagħhom, jistimolaw id-domanda għal prodotti u teknoloġiji produttivi aqwa u jgħinu lill-konsumaturi jagħmlu għażliet informati.

Avvenimenti fil-ġejjieni

01-10-2019
Health threats from climate change: Scientific evidence for policy-making
Avveniment ieħor -
EPRS

Sħab

Żomm ruħek konness

email update imageSistema ta' aġġornamenti bl-email

Permezz tas-sistema tat-twissija bl-email, li tibgħat l-aħħar informazzjoni direttament lill-indirizz tal-email tiegħek, inti tista' ssegwi l-persuni u l-avvenimenti kollha marbuta mal-Parlament. Dan jinkludi l-aħħar aħbarijiet dwar il-membri, is-servizzi tal-informazzjoni jew il-Grupp ta' Riflessjoni.

Is-sistema hija aċċessibbli minn kullimkien fuq il-websajt tal-Parlament. Biex tabbona u tirċievi notifiki tal-Grupp ta' Riflessjoni, kulma trid huwa li tagħti l-indirizz tal-email tiegħek, li tagħżel is-suġġett li jinteressak, li tindika l-frekwenza (kuljum, kull ġimgħa jew kull xahar) u li tikkonferma r-reġistrazzjoni tiegħek billi tikklikkja fuq il-link mibgħuta bl-email.

RSS imageTrażmissjonijiet RSS

M'hemm nieqsa l-ebda informazzjoni jew aġġornament fuq il-websajt tal-Parlament Ewropew bis-saħħa tal-flussi tagħna tal-RSS.

Jekk jogħġbok ikklikkja fuq il-link t'hawn taħt sabiex jiġi kkonfigurat il-fluss RSS tiegħek.