31

Riżultat(i)

Kelma (kelmiet)
Tip ta' pubblikazzjoni
Qasam tematiku
Awtur
Data

The European Ombudsman: Reflections on the role and its potential

20-11-2018

The European Ombudsman is a body established to ensure that maladministration in the EU institutions is addressed and where possible remedied. From the establishment of the European Ombudsman, personalities and the open-ended character of the notion of maladministration have been relevant in shaping the activity of the office. Maladministration is widely accepted to be a sphere of inappropriate behaviour of the administration that goes beyond simple illegality. The particularity of the Ombudsman ...

The European Ombudsman is a body established to ensure that maladministration in the EU institutions is addressed and where possible remedied. From the establishment of the European Ombudsman, personalities and the open-ended character of the notion of maladministration have been relevant in shaping the activity of the office. Maladministration is widely accepted to be a sphere of inappropriate behaviour of the administration that goes beyond simple illegality. The particularity of the Ombudsman lies therefore on the fact that it is able, through the exercise of 'soft power', to tackle issues that would escape the scrutiny of the Court of Justice of the EU. This paper provides an overview of the activity of the Ombudsman, and attempts to identify the main areas of activity in quantitative terms, the main institutions to which the Ombudsman addresses inquiries and recommendations and highlights the proactive role exercised by this body so far. The compliance rate with the recommendations of the Ombudsman is rather high, although it would seem to decrease where the Ombudsman, by issuing critical remarks, exercises an 'educational' function. This paper also sets out some proposals to modify the Statute, with some less-extensive proposals, that would take into account already established practices, and other more far-reaching proposals, that would need however to be carefully considered so as not to distort the nature of the body.

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

01-03-2018

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QtĠ-UE) hija waħda mis-seba' istituzzjonijiet tal-UE. Hija magħmula minn żewġ qrati: il-Qorti tal-Ġustizzja proprja u l-Qorti Ġenerali. Hija responsabbli għall-ġurisdizzjoni tal-Unjoni Ewropea. Il-qrati jiżguraw li jkun hemm interpretazzjoni u applikazzjoni korretti tad-dritt primarju u sekondarju tal-Unjoni fit-territorju tal-UE. Jeżaminaw il-legalità tal-atti tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni u jiddeċiedu jekk l-Istati Membri jkunux irrispettaw l-obbligi ...

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QtĠ-UE) hija waħda mis-seba' istituzzjonijiet tal-UE. Hija magħmula minn żewġ qrati: il-Qorti tal-Ġustizzja proprja u l-Qorti Ġenerali. Hija responsabbli għall-ġurisdizzjoni tal-Unjoni Ewropea. Il-qrati jiżguraw li jkun hemm interpretazzjoni u applikazzjoni korretti tad-dritt primarju u sekondarju tal-Unjoni fit-territorju tal-UE. Jeżaminaw il-legalità tal-atti tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni u jiddeċiedu jekk l-Istati Membri jkunux irrispettaw l-obbligi tagħhom fil-qafas tad-dritt primarju u sekondarju. Il-Qorti tal-Ġustizzja tagħti wkoll interpretazzjonijiet tad-dritt tal-Unjoni meta l-imħallfin nazzjonali jitolbu dan.

Il-Bank Ewropew tal-Investiment

01-02-2018

Il-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) jippromwovi l-objettivi tal-Unjoni Ewropea billi jipprovdi finanzjament ta' proġetti fit-tul, garanziji u konsulenza. Huwa jappoġġa proġetti kemm fi ħdan l-UE u kemm lil hinn minnha. L-azzjonisti tiegħu huma l-Istati Membri tal-UE. Il-BEI huwa l-azzjonist maġġoritarju tal-Fond Ewropew tal-Investiment (FEI) u, flimkien ma' dan tal-aħħar, jifforma l-Grupp tal-BEI. Fi ħdan il-Pjan ta' Investiment għall-Ewropa propost mill-Kummissjoni, il-Grupp tal-BEI huwa parti ...

Il-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) jippromwovi l-objettivi tal-Unjoni Ewropea billi jipprovdi finanzjament ta' proġetti fit-tul, garanziji u konsulenza. Huwa jappoġġa proġetti kemm fi ħdan l-UE u kemm lil hinn minnha. L-azzjonisti tiegħu huma l-Istati Membri tal-UE. Il-BEI huwa l-azzjonist maġġoritarju tal-Fond Ewropew tal-Investiment (FEI) u, flimkien ma' dan tal-aħħar, jifforma l-Grupp tal-BEI. Fi ħdan il-Pjan ta' Investiment għall-Ewropa propost mill-Kummissjoni, il-Grupp tal-BEI huwa parti minn strateġija usa' bil-għan li tegħleb id-diskrepanza kbira fl-investiment billi tnaqqas il-piż minn fuq l-investituri ta' wħud mir-riskji inerenti fil-proġetti.

Il-Qorti tal-Awdituri

01-01-2018

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri hija responsabbli għall-awditjar tal-finanzi tal-UE. Bħala l-awditur estern tal-UE, din tikkontribwixxi għat-titjib fl-immaniġġjar tal-finanzi tal-UE u taġixxi bħala l-gwardjan indipendenti tal-interessi finanzjarji taċ-ċittadini tal-Unjoni.

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri hija responsabbli għall-awditjar tal-finanzi tal-UE. Bħala l-awditur estern tal-UE, din tikkontribwixxi għat-titjib fl-immaniġġjar tal-finanzi tal-UE u taġixxi bħala l-gwardjan indipendenti tal-interessi finanzjarji taċ-ċittadini tal-Unjoni.

The European Ombudsman's activities in 2016

14-11-2017

In November 2017, the European Parliament is set to discuss and adopt a resolution on the European Ombudsman's activities in 2016, based on the Ombudsman's annual report presented on 16 May 2017. The report covers the activities of the Ombudsman in the areas of transparency in decision-making of EU institutions and bodies, and on the principle of good administration.

In November 2017, the European Parliament is set to discuss and adopt a resolution on the European Ombudsman's activities in 2016, based on the Ombudsman's annual report presented on 16 May 2017. The report covers the activities of the Ombudsman in the areas of transparency in decision-making of EU institutions and bodies, and on the principle of good administration.

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

01-10-2017

Flimkien mal-Parlament Ewropew, il-Kunsill huwa l-istituzzjoni li tadotta l-leġiżlazzjoni tal-UE permezz ta' regolamenti u direttivi u li tħejji deċiżjonijiet u rakkomandazzjonijiet mhux vinkolanti. Fl-oqsma ta' kompetenza tiegħu, hu jieħu d-deċiżjonijiet permezz ta' maġġoranza sempliċi, maġġoranza kwalifikata jew b'mod unanimu, skont il-bażi ġuridika tal-att li jkun jirrikjedi l-approvazzjoni tiegħu.

Flimkien mal-Parlament Ewropew, il-Kunsill huwa l-istituzzjoni li tadotta l-leġiżlazzjoni tal-UE permezz ta' regolamenti u direttivi u li tħejji deċiżjonijiet u rakkomandazzjonijiet mhux vinkolanti. Fl-oqsma ta' kompetenza tiegħu, hu jieħu d-deċiżjonijiet permezz ta' maġġoranza sempliċi, maġġoranza kwalifikata jew b'mod unanimu, skont il-bażi ġuridika tal-att li jkun jirrikjedi l-approvazzjoni tiegħu.

Il-Kummissjoni Ewropea

01-10-2017

Il-Kummissjoni hija l-istituzzjoni tal-UE li għandha l-monopolju fuq l-inizjattiva leġiżlattiva u setgħat eżekuttivi importanti f'politiki bħall-kompetizzjoni u l-kummerċ estern. Hija l-korp eżekuttiv ewlieni tal-Unjoni Ewropea u hija ffurmata minn Kulleġġ ta' Membri magħmul minn Kummissarju wieħed għal kull Stat Membru. Il-Kummissjoni tissorvelja l-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni u r-rispett tat-Trattati mill-Istati Membri; tippresiedi wkoll il-kumitati responsabbli għall-implimentazzjoni tal-liġi ...

Il-Kummissjoni hija l-istituzzjoni tal-UE li għandha l-monopolju fuq l-inizjattiva leġiżlattiva u setgħat eżekuttivi importanti f'politiki bħall-kompetizzjoni u l-kummerċ estern. Hija l-korp eżekuttiv ewlieni tal-Unjoni Ewropea u hija ffurmata minn Kulleġġ ta' Membri magħmul minn Kummissarju wieħed għal kull Stat Membru. Il-Kummissjoni tissorvelja l-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni u r-rispett tat-Trattati mill-Istati Membri; tippresiedi wkoll il-kumitati responsabbli għall-implimentazzjoni tal-liġi tal-UE. Is-sistema ta' komitoloġija preċedenti ġiet sostitwita bi strumenti ġuridiċi ġodda, jiġifieri l-atti ta' implimentazzjoni u l-atti delegati.

Estimates of Parliament's 2017 budget

12-04-2016

The budget of the European Parliament (EP), which accounts for less than 1.2% of the EU general budget, covers the administrative expenditure that ensures the functioning of an institution with 751 Members and 24 official languages. On 14 April 2016, the plenary is scheduled to vote on a report defining the priority objectives and proposed budget of the EP for next year.

The budget of the European Parliament (EP), which accounts for less than 1.2% of the EU general budget, covers the administrative expenditure that ensures the functioning of an institution with 751 Members and 24 official languages. On 14 April 2016, the plenary is scheduled to vote on a report defining the priority objectives and proposed budget of the EP for next year.

Evaluation in the European Commission: Rolling Check-List and State of Play

26-11-2015

This research paper aims to provide an overview of planned and ongoing evaluations of EU legislation and spending programmes carried out by each European Commission Directorate-General (DG). The general overview and state of play on the public availability of evaluations is completed by a Rolling Check-List comprising the on-going and planned evaluations on the basis of information disclosed by the Commission in various sources (DGs' Annual Management Plans, the Single Evaluation Plan, and Roadmaps ...

This research paper aims to provide an overview of planned and ongoing evaluations of EU legislation and spending programmes carried out by each European Commission Directorate-General (DG). The general overview and state of play on the public availability of evaluations is completed by a Rolling Check-List comprising the on-going and planned evaluations on the basis of information disclosed by the Commission in various sources (DGs' Annual Management Plans, the Single Evaluation Plan, and Roadmaps published since July 2015) and the information available in individual DGs. The annexes to this research paper contain an overview and links to the DGs Management Plans for 2014 (Annex I) and DGs Management Plans for 2015 (Annex II), the contact details (where available) of the evaluation function in each DG (Annex III); finally Annexes IV and V provide a list of and direct links to the evaluations published in 2014 and until 31 October, 2015 on the Commission's database of completed evaluations.

Composition of the Commission's Expert Groups and the Status of the register of Expert Groups

10-09-2015

This study aims to provide insights into the development, since 2012, of the European Commission’s system of Expert Groups, including the Register of Expert Groups. The specific focus of this study is an assessment of the European Commission’s compliance with a set of European Parliament conditions attached to repeated European Parliament budget reserves for the Expert Group budget. The European Parliament conditions aim to strengthen the balanced representation of interests in the Expert Groups, ...

This study aims to provide insights into the development, since 2012, of the European Commission’s system of Expert Groups, including the Register of Expert Groups. The specific focus of this study is an assessment of the European Commission’s compliance with a set of European Parliament conditions attached to repeated European Parliament budget reserves for the Expert Group budget. The European Parliament conditions aim to strengthen the balanced representation of interests in the Expert Groups, address conflicts of interest, and ensure transparency, in terms of open access to the working and outputs of the Expert Groups. The study finds that the European Commission, despite some progress, continues to fall short of full compliance with the European Parliament conditions on balance and transparency. Based on this study’s findings, it is considered that a more systematic approach to balance would help overcoming information asymmetries and contribute to throughput legitimacy. Enhanced transparency also has potential to enhance Expert Group outputs. This study therefore recommends a systematic approach to balance, the promotion of full transparency, more resources for Secretariat General oversight and enforcement, and the systematic evaluation of Expert Group performance at the level of the system of Expert Groups and for all individual Expert Groups.

Awtur estern

Blomeyer and Sanz

Avvenimenti fil-ġejjieni

01-10-2019
Health threats from climate change: Scientific evidence for policy-making
Avveniment ieħor -
EPRS

Sħab

Żomm ruħek konness

email update imageSistema ta' aġġornamenti bl-email

Permezz tas-sistema tat-twissija bl-email, li tibgħat l-aħħar informazzjoni direttament lill-indirizz tal-email tiegħek, inti tista' ssegwi l-persuni u l-avvenimenti kollha marbuta mal-Parlament. Dan jinkludi l-aħħar aħbarijiet dwar il-membri, is-servizzi tal-informazzjoni jew il-Grupp ta' Riflessjoni.

Is-sistema hija aċċessibbli minn kullimkien fuq il-websajt tal-Parlament. Biex tabbona u tirċievi notifiki tal-Grupp ta' Riflessjoni, kulma trid huwa li tagħti l-indirizz tal-email tiegħek, li tagħżel is-suġġett li jinteressak, li tindika l-frekwenza (kuljum, kull ġimgħa jew kull xahar) u li tikkonferma r-reġistrazzjoni tiegħek billi tikklikkja fuq il-link mibgħuta bl-email.

RSS imageTrażmissjonijiet RSS

M'hemm nieqsa l-ebda informazzjoni jew aġġornament fuq il-websajt tal-Parlament Ewropew bis-saħħa tal-flussi tagħna tal-RSS.

Jekk jogħġbok ikklikkja fuq il-link t'hawn taħt sabiex jiġi kkonfigurat il-fluss RSS tiegħek.