Audiovisueel en mediabeleid

01-11-2017

Audiovisueel beleid valt in de EU onder de artikelen 167 en 173 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Het belangrijkste wetgevingsonderdeel op dit gebied is de richtlijn audiovisuele mediadiensten, die momenteel (2017) wordt herzien. Het belangrijkste EU-instrument waarmee de belangen in de bedrijfstak worden behartigd (met name de filmindustrie) is het subprogramma Media van „Creatief Europa”. In het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie wordt opgeroepen tot eerbiediging van de "vrijheid en de pluriformiteit van de media".

Audiovisueel beleid valt in de EU onder de artikelen 167 en 173 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Het belangrijkste wetgevingsonderdeel op dit gebied is de richtlijn audiovisuele mediadiensten, die momenteel (2017) wordt herzien. Het belangrijkste EU-instrument waarmee de belangen in de bedrijfstak worden behartigd (met name de filmindustrie) is het subprogramma Media van „Creatief Europa”. In het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie wordt opgeroepen tot eerbiediging van de "vrijheid en de pluriformiteit van de media".