Het geïntegreerd maritiem beleid

01-01-2018

Het geïntegreerd maritiem beleid (GMB) is een holistische benadering van alle maritieme beleidsaangelegenheden van de EU. Vanuit de gedachte dat de Unie, door een gezamenlijk beleid inzake de zeeën en oceanen vast te stellen, tot een hogere opbrengst kan komen met geringere schade voor het milieu, bestrijkt het GMB uiteenlopende terreinen, zoals visserij en aquacultuur, scheepvaart en zeehavens, het mariene milieu, marien onderzoek, offshore-energie, scheepsbouw en aanverwante bedrijfstakken, maritiem toezicht, maritiem en kusttoerisme, werkgelegenheid, ontwikkeling van kustregio's en externe betrekkingen in maritieme zaken.

Het geïntegreerd maritiem beleid (GMB) is een holistische benadering van alle maritieme beleidsaangelegenheden van de EU. Vanuit de gedachte dat de Unie, door een gezamenlijk beleid inzake de zeeën en oceanen vast te stellen, tot een hogere opbrengst kan komen met geringere schade voor het milieu, bestrijkt het GMB uiteenlopende terreinen, zoals visserij en aquacultuur, scheepvaart en zeehavens, het mariene milieu, marien onderzoek, offshore-energie, scheepsbouw en aanverwante bedrijfstakken, maritiem toezicht, maritiem en kusttoerisme, werkgelegenheid, ontwikkeling van kustregio's en externe betrekkingen in maritieme zaken.