Hoger onderwijs

01-09-2017

Op grond van het subsidiariteitsbeginsel zijn de afzonderlijke EU-lidstaten bevoegd voor het beleid op het gebied van hoger onderwijs. De rol van de EU blijft dan ook hoofdzakelijk beperkt tot ondersteuning en coördinatie. Het optreden van de Unie op het gebied van hoger onderwijs heeft vooral tot doel de mobiliteit van studenten en personeel te bevorderen, de wederzijdse erkenning van diploma's en studietijdvakken te stimuleren, samenwerkingsverbanden tussen instellingen voor hoger onderwijs tot stand te brengen en (universitair) onderwijs op afstand te ontwikkelen.

Op grond van het subsidiariteitsbeginsel zijn de afzonderlijke EU-lidstaten bevoegd voor het beleid op het gebied van hoger onderwijs. De rol van de EU blijft dan ook hoofdzakelijk beperkt tot ondersteuning en coördinatie. Het optreden van de Unie op het gebied van hoger onderwijs heeft vooral tot doel de mobiliteit van studenten en personeel te bevorderen, de wederzijdse erkenning van diploma's en studietijdvakken te stimuleren, samenwerkingsverbanden tussen instellingen voor hoger onderwijs tot stand te brengen en (universitair) onderwijs op afstand te ontwikkelen.