Intellectuele, industriële en commerciële eigendom

01-02-2018

Intellectuele eigendom verwijst naar het geheel van exclusieve rechten die zijn toegekend op intellectuele scheppingen. Er kunnen twee categorieën worden onderscheiden: industriële eigendom – waaronder uitvindingen (octrooien), merken, tekeningen en modellen van nijverheid en geografische aanduidingen – en auteursrechten, waaronder ook werken van letterkunde en kunst vallen. Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie in 2009 is de EU uitdrukkelijk bevoegd op het gebied van intellectuele eigendom (artikel 118 VWEU).

Intellectuele eigendom verwijst naar het geheel van exclusieve rechten die zijn toegekend op intellectuele scheppingen. Er kunnen twee categorieën worden onderscheiden: industriële eigendom – waaronder uitvindingen (octrooien), merken, tekeningen en modellen van nijverheid en geografische aanduidingen – en auteursrechten, waaronder ook werken van letterkunde en kunst vallen. Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie in 2009 is de EU uitdrukkelijk bevoegd op het gebied van intellectuele eigendom (artikel 118 VWEU).