Interne energiemarkt

01-02-2018

In het kader van de harmonisatie en liberalisering van de interne energiemarkt van de EU zijn sinds 1996 wetgevingsmaatregelen aangenomen die zijn gericht op toegankelijkheid, transparantie en regulering van de markt, op consumentenbescherming, een betere interconnectie en voldoende leveringscapaciteit. Met deze maatregelen wordt beoogd een meer concurrerende, consumentgerichte, flexibele en niet-discriminerende elektriciteitsmarkt met marktgebaseerde leveringsprijzen in de EU te creëren. Op deze manier worden de rechten van individuele afnemers en energiegemeenschappen versterkt en uitgebreid, energiearmoede aangepakt, de taken en verantwoordelijkheden van marktdeelnemers en regulators verduidelijkt en een bijdrage geleverd aan de voorzieningszekerheid van elektriciteit, gas en aardolie, alsook aan de ontwikkeling van trans-Europese netwerken voor het transport van elektriciteit en gas.

In het kader van de harmonisatie en liberalisering van de interne energiemarkt van de EU zijn sinds 1996 wetgevingsmaatregelen aangenomen die zijn gericht op toegankelijkheid, transparantie en regulering van de markt, op consumentenbescherming, een betere interconnectie en voldoende leveringscapaciteit. Met deze maatregelen wordt beoogd een meer concurrerende, consumentgerichte, flexibele en niet-discriminerende elektriciteitsmarkt met marktgebaseerde leveringsprijzen in de EU te creëren. Op deze manier worden de rechten van individuele afnemers en energiegemeenschappen versterkt en uitgebreid, energiearmoede aangepakt, de taken en verantwoordelijkheden van marktdeelnemers en regulators verduidelijkt en een bijdrage geleverd aan de voorzieningszekerheid van elektriciteit, gas en aardolie, alsook aan de ontwikkeling van trans-Europese netwerken voor het transport van elektriciteit en gas.