Energie-efficiëntie

01-02-2018

Het terugbrengen van de energieconsumptie en energieverspilling wordt steeds belangrijker voor de EU. De EU-leiders hebben in 2007 het doel vastgesteld om de jaarlijkse energieconsumptie in de EU tegen 2020 met 20 % terug te brengen. Energie-efficiëntiemaatregelen worden steeds meer gezien als een middel om niet alleen een duurzame energievoorziening te realiseren, de broeikasgasemissies te verminderen, de energiezekerheid te verbeteren en op invoerkosten te besparen, maar ook om de concurrentiekracht van de EU te bevorderen. Energie-efficiëntie is daarom een strategische prioriteit voor de energie-unie, en de EU bevordert het principe van "energie-efficiëntie eerst". Het beleidskader voor de periode na-2030 wordt momenteel besproken.

Het terugbrengen van de energieconsumptie en energieverspilling wordt steeds belangrijker voor de EU. De EU-leiders hebben in 2007 het doel vastgesteld om de jaarlijkse energieconsumptie in de EU tegen 2020 met 20 % terug te brengen. Energie-efficiëntiemaatregelen worden steeds meer gezien als een middel om niet alleen een duurzame energievoorziening te realiseren, de broeikasgasemissies te verminderen, de energiezekerheid te verbeteren en op invoerkosten te besparen, maar ook om de concurrentiekracht van de EU te bevorderen. Energie-efficiëntie is daarom een strategische prioriteit voor de energie-unie, en de EU bevordert het principe van "energie-efficiëntie eerst". Het beleidskader voor de periode na-2030 wordt momenteel besproken.