Bestrijding van de klimaatverandering

01-02-2018

Tijdens de VN-klimaatconferentie in Parijs in december 2015 kwamen de partijen wereldwijd overeen de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2 °C boven het pre-industriële niveau. De EU streeft naar een reductie van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 van ten minste 40 % onder het niveau van 1990, een verbetering van de energie-efficiëntie met 27 % en een verhoging van het aandeel hernieuwbare energiebronnen tot 27 % van het eindverbruik. De EU-regeling voor de handel in emissierechten speelt bij de bestrijding van de klimaatverandering een sleutelrol.

Tijdens de VN-klimaatconferentie in Parijs in december 2015 kwamen de partijen wereldwijd overeen de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2 °C boven het pre-industriële niveau. De EU streeft naar een reductie van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 van ten minste 40 % onder het niveau van 1990, een verbetering van de energie-efficiëntie met 27 % en een verhoging van het aandeel hernieuwbare energiebronnen tot 27 % van het eindverbruik. De EU-regeling voor de handel in emissierechten speelt bij de bestrijding van de klimaatverandering een sleutelrol.