Beleid inzake financiële diensten

01-02-2018

Financiële diensten vormen als onderdeel van het vrije verkeer van diensten en kapitaal een belangrijk element van de inspanningen om de interne markt van de EU te voltooien. Het integratieproces is in de volgende fasen verlopen: (1) opheffing van nationale toetredingsbelemmeringen (1957-1973), (2) harmonisering van nationale wetten en beleidsmaatregelen (1973-1983), (3) voltooiing van de interne markt (1983-1992), (4) invoering van de eurozone en periode voor de crisis (1999-2007), en (5) hervormingen na de crisis (sinds 2007). De terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU brengt een reeks nieuwe uitdagingen met zich mee die mogelijk gevolgen heeft voor de financiële dienstensector binnen de EU en daarbuiten.

Financiële diensten vormen als onderdeel van het vrije verkeer van diensten en kapitaal een belangrijk element van de inspanningen om de interne markt van de EU te voltooien. Het integratieproces is in de volgende fasen verlopen: (1) opheffing van nationale toetredingsbelemmeringen (1957-1973), (2) harmonisering van nationale wetten en beleidsmaatregelen (1973-1983), (3) voltooiing van de interne markt (1983-1992), (4) invoering van de eurozone en periode voor de crisis (1999-2007), en (5) hervormingen na de crisis (sinds 2007). De terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU brengt een reeks nieuwe uitdagingen met zich mee die mogelijk gevolgen heeft voor de financiële dienstensector binnen de EU en daarbuiten.