Mededingingsbeleid

01-02-2018

Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) bevat in de artikelen 101 tot en met 109 regels voor de mededinging op de interne markt. Die bepalen dat concurrentiebeperkende overeenkomsten tussen ondernemingen verboden zijn. Ondernemingen met een machtspositie op de markt mogen geen misbruik maken van deze positie en de handel tussen de lidstaten op die manier ongunstig beïnvloeden. Fusies en overnames met een EU- dimensie worden door de Europese Commissie ("de Commissie") gecontroleerd en kunnen in bepaalde gevallen worden verboden. Staatssteun voor bepaalde bedrijven of producten die tot verstoring van de mededinging leidt, is verboden, maar kan in bepaalde gevallen toch worden goedgekeurd. De mededingingsbepalingen gelden ook voor overheidsbedrijven, openbare diensten en diensten van algemeen belang. Mocht de verwezenlijking van de doelstellingen van deze bijzondere diensten gevaar lopen, kunnen de mededingingsregels buiten werking worden gesteld.

Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) bevat in de artikelen 101 tot en met 109 regels voor de mededinging op de interne markt. Die bepalen dat concurrentiebeperkende overeenkomsten tussen ondernemingen verboden zijn. Ondernemingen met een machtspositie op de markt mogen geen misbruik maken van deze positie en de handel tussen de lidstaten op die manier ongunstig beïnvloeden. Fusies en overnames met een EU- dimensie worden door de Europese Commissie ("de Commissie") gecontroleerd en kunnen in bepaalde gevallen worden verboden. Staatssteun voor bepaalde bedrijven of producten die tot verstoring van de mededinging leidt, is verboden, maar kan in bepaalde gevallen toch worden goedgekeurd. De mededingingsbepalingen gelden ook voor overheidsbedrijven, openbare diensten en diensten van algemeen belang. Mocht de verwezenlijking van de doelstellingen van deze bijzondere diensten gevaar lopen, kunnen de mededingingsregels buiten werking worden gesteld.