Het EU-kader voor het begrotingsbeleid

01-01-2018

Teneinde de stabiliteit van de Economische en Monetaire Unie te waarborgen, moet het kader voor het vermijden van onhoudbare overheidsfinanciën solide zijn. Eind 2011 is een hervorming (onderdeel van het „sixpack”) tot wijziging van het stabiliteits- en groeipact in werking getreden. Een andere hervorming, het intergouvernementele Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur, met inbegrip van het begrotingspact, is begin 2013 in werking getreden. Een verordening betreffende het beoordelen van nationale ontwerpbegrotingsplannen, die deel uitmaakt van het "twopack", is in mei 2013 van kracht geworden.

Teneinde de stabiliteit van de Economische en Monetaire Unie te waarborgen, moet het kader voor het vermijden van onhoudbare overheidsfinanciën solide zijn. Eind 2011 is een hervorming (onderdeel van het „sixpack”) tot wijziging van het stabiliteits- en groeipact in werking getreden. Een andere hervorming, het intergouvernementele Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur, met inbegrip van het begrotingspact, is begin 2013 in werking getreden. Een verordening betreffende het beoordelen van nationale ontwerpbegrotingsplannen, die deel uitmaakt van het "twopack", is in mei 2013 van kracht geworden.