Het Hof van Justitie van de Europese Unie

01-03-2018

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) is een van de zeven instellingen van de EU en omvat twee rechtscolleges: het Hof van Justitie en het Gerecht. Het is verantwoordelijk voor de rechtspraak van de Europese Unie. De twee rechtscolleges waarborgen de juiste uitlegging en toepassing van het primaire en het afgeleide recht in de EU. Zij toetsen de wettigheid van de handelingen van de instellingen van de Unie en doen uitspraak over de naleving door de lidstaten van hun verplichtingen uit hoofde van het primaire en het afgeleide recht. Voorts beantwoordt het Hof van Justitie vragen van rechters uit de lidstaten over de uitlegging van het recht van de Unie.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) is een van de zeven instellingen van de EU en omvat twee rechtscolleges: het Hof van Justitie en het Gerecht. Het is verantwoordelijk voor de rechtspraak van de Europese Unie. De twee rechtscolleges waarborgen de juiste uitlegging en toepassing van het primaire en het afgeleide recht in de EU. Zij toetsen de wettigheid van de handelingen van de instellingen van de Unie en doen uitspraak over de naleving door de lidstaten van hun verplichtingen uit hoofde van het primaire en het afgeleide recht. Voorts beantwoordt het Hof van Justitie vragen van rechters uit de lidstaten over de uitlegging van het recht van de Unie.