Het Europees Economisch en Sociaal Comité

01-10-2017

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) is een raadgevend orgaan van de Europese Unie. Het telt 350 leden. Het geeft advies bij een verplichte raadpleging op de gebieden die zijn vastgelegd in de Verdragen, of bij een facultatieve raadpleging door de Commissie, de Raad of het Parlement. Het kan ook op eigen initiatief adviezen uitbrengen. De leden ervan mogen niet gebonden zijn door enig imperatief mandaat. Zij moeten hun ambt volkomen onafhankelijk uitoefenen in het algemeen belang van de Unie.

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) is een raadgevend orgaan van de Europese Unie. Het telt 350 leden. Het geeft advies bij een verplichte raadpleging op de gebieden die zijn vastgelegd in de Verdragen, of bij een facultatieve raadpleging door de Commissie, de Raad of het Parlement. Het kan ook op eigen initiatief adviezen uitbrengen. De leden ervan mogen niet gebonden zijn door enig imperatief mandaat. Zij moeten hun ambt volkomen onafhankelijk uitoefenen in het algemeen belang van de Unie.