Ontvangsten van de Unie

01-02-2018

De begroting van de EU wordt voornamelijk (99 %) uit eigen middelen gefinancierd. De jaarlijkse inkomsten en uitgaven moeten volledig in evenwicht zijn. Het besluit over het stelsel van eigen middelen wordt door de Raad genomen met eenparigheid van stemmen en met inachtneming van het advies van het Europees Parlement, en moet geratificeerd worden door de lidstaten.

De begroting van de EU wordt voornamelijk (99 %) uit eigen middelen gefinancierd. De jaarlijkse inkomsten en uitgaven moeten volledig in evenwicht zijn. Het besluit over het stelsel van eigen middelen wordt door de Raad genomen met eenparigheid van stemmen en met inachtneming van het advies van het Europees Parlement, en moet geratificeerd worden door de lidstaten.