Audiovisueel en mediabeleid

01-04-2018

Het audiovisueel beleid van de EU wordt beheerst door de artikelen 167 en 173 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). De belangrijkste wetgeving op dit gebied is de richtlijn audiovisuele mediadiensten, die in 2018 is herzien. Het belangrijkste EU-instrument waarmee de belangen in de bedrijfstak (met name de filmindustrie) worden behartigd, is het subprogramma Media van "Creatief Europa". In het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie wordt opgeroepen tot eerbiediging van "de vrijheid en de pluriformiteit van de media".

Het audiovisueel beleid van de EU wordt beheerst door de artikelen 167 en 173 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). De belangrijkste wetgeving op dit gebied is de richtlijn audiovisuele mediadiensten, die in 2018 is herzien. Het belangrijkste EU-instrument waarmee de belangen in de bedrijfstak (met name de filmindustrie) worden behartigd, is het subprogramma Media van "Creatief Europa". In het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie wordt opgeroepen tot eerbiediging van "de vrijheid en de pluriformiteit van de media".