Onderwijs en beroepsopleiding

01-09-2017

Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel is elke lidstaat van de Europese Unie bevoegd voor het eigen onderwijs- en opleidingsbeleid. De rol van de EU is daarom ondersteunend. Sommige uitdagingen, zoals de vergrijzing van de bevolking, tekorten aan gekwalificeerd personeel, mondiale concurrentie en onderwijs in de vroege kinderjaren, zijn echter relevant voor alle lidstaten en vergen dan ook een gezamenlijke aanpak van landen die samenwerken en van elkaar leren[1].

Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel is elke lidstaat van de Europese Unie bevoegd voor het eigen onderwijs- en opleidingsbeleid. De rol van de EU is daarom ondersteunend. Sommige uitdagingen, zoals de vergrijzing van de bevolking, tekorten aan gekwalificeerd personeel, mondiale concurrentie en onderwijs in de vroege kinderjaren, zijn echter relevant voor alle lidstaten en vergen dan ook een gezamenlijke aanpak van landen die samenwerken en van elkaar leren[1].