Een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht: algemene aspecten

01-03-2018

In het Verdrag van Lissabon wordt een grotere prioriteit toegekend aan de verwezenlijking van een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht. Er werden verschillende belangrijke nieuwe elementen ingevoerd: een efficiëntere en democratischer besluitvorming die in de plaats kwam van de oude pijlerstructuur; meer bevoegdheden voor het Hof van Justitie van de EU; en een nieuwe rol voor de nationale parlementen. De grondrechten worden versterkt door een Handvest van de grondrechten dat thans voor de EU bindende werking heeft.

In het Verdrag van Lissabon wordt een grotere prioriteit toegekend aan de verwezenlijking van een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht. Er werden verschillende belangrijke nieuwe elementen ingevoerd: een efficiëntere en democratischer besluitvorming die in de plaats kwam van de oude pijlerstructuur; meer bevoegdheden voor het Hof van Justitie van de EU; en een nieuwe rol voor de nationale parlementen. De grondrechten worden versterkt door een Handvest van de grondrechten dat thans voor de EU bindende werking heeft.