Beheer van de buitengrenzen

01-04-2018

Ten gevolge van de aankomst van de ongekend grote aantallen vluchtelingen en irreguliere migranten heeft het EU-beleid voor het beheer van de buitengrenzen de afgelopen tijd grote veranderingen doorgemaakt, met name sinds er medio 2015 een reeks tekortkomingen in het EU-beleid op het gebied van de buitengrenzen en migratie aan het licht kwam. De uitdagingen in verband met de toename van gemengde migratiestromen naar de EU en de toegenomen bezorgdheid over de veiligheid hebben een nieuwe periode van activiteit ingeluid als het gaat om de bescherming van de buitengrenzen van de EU. Dit heeft tevens gevolgen gehad voor de binnengrenzen.

Ten gevolge van de aankomst van de ongekend grote aantallen vluchtelingen en irreguliere migranten heeft het EU-beleid voor het beheer van de buitengrenzen de afgelopen tijd grote veranderingen doorgemaakt, met name sinds er medio 2015 een reeks tekortkomingen in het EU-beleid op het gebied van de buitengrenzen en migratie aan het licht kwam. De uitdagingen in verband met de toename van gemengde migratiestromen naar de EU en de toegenomen bezorgdheid over de veiligheid hebben een nieuwe periode van activiteit ingeluid als het gaat om de bescherming van de buitengrenzen van de EU. Dit heeft tevens gevolgen gehad voor de binnengrenzen.