Innovatiebeleid

01-02-2018

Innovatie vervult een steeds grotere rol in onze economie en biedt de burgers voordelen, als consumenten en als werknemers. Het is een wezenlijk onderdeel bij het scheppen van betere banen, het werken aan een groenere samenleving en het verbeteren van de kwaliteit van ons bestaan, maar eveneens bij het handhaven van het concurrentievermogen van de EU op de wereldmarkt. Het innovatiebeleid vormt de verbinding tussen het beleid inzake onderzoek en technologische ontwikkeling en het industriebeleid, en is gericht op het tot stand brengen van een gunstig klimaat om ideeën op de markt te brengen.

Innovatie vervult een steeds grotere rol in onze economie en biedt de burgers voordelen, als consumenten en als werknemers. Het is een wezenlijk onderdeel bij het scheppen van betere banen, het werken aan een groenere samenleving en het verbeteren van de kwaliteit van ons bestaan, maar eveneens bij het handhaven van het concurrentievermogen van de EU op de wereldmarkt. Het innovatiebeleid vormt de verbinding tussen het beleid inzake onderzoek en technologische ontwikkeling en het industriebeleid, en is gericht op het tot stand brengen van een gunstig klimaat om ideeën op de markt te brengen.