Wat doet Europa zoal voor zijn burgers? Europees Parlement: Opendeurdagen 2018

26-04-2018

Dit compendium vormt een verzameling van korte overzichten die ter gelegenheid van de Opendeurdagen 2018 van het Europees Parlement werden opgesteld door het DG voor Parlementaire Onderzoeksdiensten (EPRS). De Europese Unie streeft er voortdurend naar het leven van de Europese burgers te verbeteren. Op het werk, tijdens hun studie, in hun vrije tijd en in hun gezinsleven genieten meer dan 500 miljoen mensen in de EU-lidstaten in meer of mindere mate van het beleid en de wetgeving van de Europese Unie. Het Europees Parlement draagt op een essentiële, en vaak beslissende wijze bij tot de vorming van dit beleid en deze wetgeving. De 751 leden van het Parlement vertegenwoordigen alle Europese burgers en zorgen ervoor dat beslissingen die gevolgen voor hen hebben niet worden genomen door anonieme ambtenaren, maar door democratisch verkozen vertegenwoordigers van de burgers in alle lidstaten. De “korte overzichten” verzameld in dit compendium zijn slechts enkele voorbeelden uit het arsenaal van terreinen waarin de EU het leven van mannen en vrouwen, jong en oud, over de hele Europese heeft helpen verbeteren en dit nog steeds blijft doen. Deze verzameling wordt gepubliceerd ter gelegenheid van de Opendeurdagen van het Europees Parlement. Tezamen met de andere EU-instellingen, opent het zijn deuren voor de burgers om hen te tonen wat er concreet wordt gedaan en hoe men hierbij te werk gaat.

Dit compendium vormt een verzameling van korte overzichten die ter gelegenheid van de Opendeurdagen 2018 van het Europees Parlement werden opgesteld door het DG voor Parlementaire Onderzoeksdiensten (EPRS). De Europese Unie streeft er voortdurend naar het leven van de Europese burgers te verbeteren. Op het werk, tijdens hun studie, in hun vrije tijd en in hun gezinsleven genieten meer dan 500 miljoen mensen in de EU-lidstaten in meer of mindere mate van het beleid en de wetgeving van de Europese Unie. Het Europees Parlement draagt op een essentiële, en vaak beslissende wijze bij tot de vorming van dit beleid en deze wetgeving. De 751 leden van het Parlement vertegenwoordigen alle Europese burgers en zorgen ervoor dat beslissingen die gevolgen voor hen hebben niet worden genomen door anonieme ambtenaren, maar door democratisch verkozen vertegenwoordigers van de burgers in alle lidstaten. De “korte overzichten” verzameld in dit compendium zijn slechts enkele voorbeelden uit het arsenaal van terreinen waarin de EU het leven van mannen en vrouwen, jong en oud, over de hele Europese heeft helpen verbeteren en dit nog steeds blijft doen. Deze verzameling wordt gepubliceerd ter gelegenheid van de Opendeurdagen van het Europees Parlement. Tezamen met de andere EU-instellingen, opent het zijn deuren voor de burgers om hen te tonen wat er concreet wordt gedaan en hoe men hierbij te werk gaat.