Europees platform tegen zwartwerk

28-01-2016

Zwartwerk treft zowel het individu als de maatschappij. Het leidt ertoe dat burgers niet de nodige bescherming op maatschappelijk en gezondheidsvlak krijgen en legt precaire arbeidsomstandigheden aan hen op. Tegelijkertijd vormt het oneerlijke concurrentie voor bedrijven en heeft het nefaste gevolgen voor de overheidsfinanciën en de socialezekerheidsstelsels. Daarom heeft de Europese Commissie op 9 april 2014 voorgesteld een Europees platform tegen zwartwerk op te richten om de inspanningen van de lidstaten ter preventie, ontmoediging en bestrijding van zwartwerk te ondersteunen en te coördineren. Na een reeks trialooggesprekken waarbij de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad debatteerden over het al dan niet verplicht maken van het lidmaatschap voor de lidstaten, welke bevoegdheden het platform zou krijgen en wie de leden zouden zijn, werd een overeenkomst bereikt die in eerste lezing wordt voorgesteld tijdens de plenaire vergadering van het Parlement in februari 2016.

Zwartwerk treft zowel het individu als de maatschappij. Het leidt ertoe dat burgers niet de nodige bescherming op maatschappelijk en gezondheidsvlak krijgen en legt precaire arbeidsomstandigheden aan hen op. Tegelijkertijd vormt het oneerlijke concurrentie voor bedrijven en heeft het nefaste gevolgen voor de overheidsfinanciën en de socialezekerheidsstelsels. Daarom heeft de Europese Commissie op 9 april 2014 voorgesteld een Europees platform tegen zwartwerk op te richten om de inspanningen van de lidstaten ter preventie, ontmoediging en bestrijding van zwartwerk te ondersteunen en te coördineren. Na een reeks trialooggesprekken waarbij de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad debatteerden over het al dan niet verplicht maken van het lidmaatschap voor de lidstaten, welke bevoegdheden het platform zou krijgen en wie de leden zouden zijn, werd een overeenkomst bereikt die in eerste lezing wordt voorgesteld tijdens de plenaire vergadering van het Parlement in februari 2016.