HET HERVORMINGSVERDRAG EN DE GEVOLGEN ERVAN VOOR HET STRUCTUURBELEID EN DE COHESIE: EEN POSITIEVE EVOLUTIE VOOR HET EUROPEES PARLEMENT

10-10-2007

Deze nota beschrijft de stappen naar een nieuw verdrag en gaat na welke gevolgen dit verdrag zal hebben voor het structuurbeleid en de cohesie. Er wordt tevens ingegaan op de reacties en bijdragen van de belangrijkste auteurs, Europese instellingen en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld : Parlement, Commissie, Europese Centrale Bank, Comité van de Regio’s en het Europees verbond van Vakverenigingen, om er maar enkele op te noemen. Tot slot worden de ratificatieprocedures in de verschillende lidstaten na goedkeuring van de definitieve tekst op een rijtje gezet.

Deze nota beschrijft de stappen naar een nieuw verdrag en gaat na welke gevolgen dit verdrag zal hebben voor het structuurbeleid en de cohesie. Er wordt tevens ingegaan op de reacties en bijdragen van de belangrijkste auteurs, Europese instellingen en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld : Parlement, Commissie, Europese Centrale Bank, Comité van de Regio’s en het Europees verbond van Vakverenigingen, om er maar enkele op te noemen. Tot slot worden de ratificatieprocedures in de verschillende lidstaten na goedkeuring van de definitieve tekst op een rijtje gezet.