Stand van zaken van de uitvoering van het Europees kwalificatiekader

15-03-2012

Het EKK is een instrument dat tot doel heeft de mobiliteit van werknemers en lerenden en het levenslang leren te bevorderen door de nationale kwalificatiesystemen aan elkaar te relateren. Uit een analyse van de relevantie, de uitvoering en de eerste resultaten blijkt dat de uitvoering van het EKK als geslaagd beoordeeld kan worden, maar dat er nog belangrijke problemen zijn die een grote uitdaging vormen voor de volledige en betrouwbare uitvoering van het EKK. Toch wordt aangedrongen op de verdere uitvoering van het EKK op voorwaarde dat aan de juiste voorwaarden voldaan wordt.

Het EKK is een instrument dat tot doel heeft de mobiliteit van werknemers en lerenden en het levenslang leren te bevorderen door de nationale kwalificatiesystemen aan elkaar te relateren. Uit een analyse van de relevantie, de uitvoering en de eerste resultaten blijkt dat de uitvoering van het EKK als geslaagd beoordeeld kan worden, maar dat er nog belangrijke problemen zijn die een grote uitdaging vormen voor de volledige en betrouwbare uitvoering van het EKK. Toch wordt aangedrongen op de verdere uitvoering van het EKK op voorwaarde dat aan de juiste voorwaarden voldaan wordt.

Externe auteur

Simon Broek, Bert-Jan Buiskool, Marcia van Oploo and Suzanne de Visser (Panteia/Research voor Beleid)