De toepassing van het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen in de Europese onderwijsstelsels

14-06-2013

Deze studie heeft tot doel te onderzoeken welke benadering in het verplicht onderwijs wordt gevolgd voor het leren van vreemde talen. Daarbij wordt gekeken naar het gebruik van het ERK in het kader van examens, curriculumontwikkeling, schoolboeken en lerarenopleidingen. De studie komt tot de conclusie dat weliswaar vaak geen steun wordt gegeven aan de koppeling tussen examens en het ERK, maar dat de algemene ERK-aanpak voor taalverwerving wel ten uitvoer wordt gelegd, dat de curricula en de schoolboeken rekening houden met de context waarin taal wordt gebruikt en met de bijbehorende "ik- kan stellingen", en dat in de lerarenopleidingen wordt verwezen naar het ERK. Het ERK zou echter gebaat zijn bij een nieuwe impuls om zijn impact te vergroten.

Deze studie heeft tot doel te onderzoeken welke benadering in het verplicht onderwijs wordt gevolgd voor het leren van vreemde talen. Daarbij wordt gekeken naar het gebruik van het ERK in het kader van examens, curriculumontwikkeling, schoolboeken en lerarenopleidingen. De studie komt tot de conclusie dat weliswaar vaak geen steun wordt gegeven aan de koppeling tussen examens en het ERK, maar dat de algemene ERK-aanpak voor taalverwerving wel ten uitvoer wordt gelegd, dat de curricula en de schoolboeken rekening houden met de context waarin taal wordt gebruikt en met de bijbehorende "ik- kan stellingen", en dat in de lerarenopleidingen wordt verwezen naar het ERK. Het ERK zou echter gebaat zijn bij een nieuwe impuls om zijn impact te vergroten.

Externe auteur

Simon Broek, Inge van den Ende (Panteia)