Erasmus voor iedereen (2014-2020)

16-04-2012

In het voorgestelde programma Erasmus voor iedereen (2014-2020) wordt gevisualiseerd hoe een breed scala van EU-activiteiten in het hoger, school-, beroeps- en volwassenenonderwijs, het jongerenbeleid en de breedtesport wordt bijeengebracht. In deze achtergrondnotitie worden de voorgestelde context, structuur, inhoud en beheerstructuur gepresenteerd en beoordeeld. Daarnaast staan er tien aanbevelingen in die moeten verzekeren dat er in het voorgestelde programma niet alleen wordt gestreefd naar efficiënter beheer, maar dat er ook voldoende aandacht wordt besteed aan de specifieke beleidsbehoeften van de verschillende sectoren. Tenslotte wordt er een gedetailleerd overzicht gegeven van de voorgenomen maatregelen en de toewijzing van de begrotingsmiddelen.

In het voorgestelde programma Erasmus voor iedereen (2014-2020) wordt gevisualiseerd hoe een breed scala van EU-activiteiten in het hoger, school-, beroeps- en volwassenenonderwijs, het jongerenbeleid en de breedtesport wordt bijeengebracht. In deze achtergrondnotitie worden de voorgestelde context, structuur, inhoud en beheerstructuur gepresenteerd en beoordeeld. Daarnaast staan er tien aanbevelingen in die moeten verzekeren dat er in het voorgestelde programma niet alleen wordt gestreefd naar efficiënter beheer, maar dat er ook voldoende aandacht wordt besteed aan de specifieke beleidsbehoeften van de verschillende sectoren. Tenslotte wordt er een gedetailleerd overzicht gegeven van de voorgenomen maatregelen en de toewijzing van de begrotingsmiddelen.

Externe auteur

Guy Haug and Bernd Wächter