Regionaal beleid en klimaatverandering

15-06-2009

Het doel van deze studie is een beknopt onderzoek naar de mogelijke bijdrage van het cohesiebeleid van de EU aan de strijd tegen de klimaatverandering. Op basis van kwalitatief en kwantitatief secundair bewijsmateriaal (in het bijzonder de begrotingen van de structuurfondsen van 2000-2006 en 2007-2013) en primair kwalitatief bewijsmateriaal (twee casestudy’s in Finland en Italië) benadrukt deze studie de belangrijke vooruitgang die is geboekt bij het gebruiken van de structuurfondsen voor de aanpak van het klimaatprobleem. Tevens worden aanbevelingen gedaan om de bijdrage van de structuurfondsen op dit gebied verder te verbeteren.

Het doel van deze studie is een beknopt onderzoek naar de mogelijke bijdrage van het cohesiebeleid van de EU aan de strijd tegen de klimaatverandering. Op basis van kwalitatief en kwantitatief secundair bewijsmateriaal (in het bijzonder de begrotingen van de structuurfondsen van 2000-2006 en 2007-2013) en primair kwalitatief bewijsmateriaal (twee casestudy’s in Finland en Italië) benadrukt deze studie de belangrijke vooruitgang die is geboekt bij het gebruiken van de structuurfondsen voor de aanpak van het klimaatprobleem. Tevens worden aanbevelingen gedaan om de bijdrage van de structuurfondsen op dit gebied verder te verbeteren.

Externe auteur

CSIL - Centre for Industrial Studies (Italy)