De verkeersveiligheid van bedrijfsbestelwagens

15-10-2009

In dit verslag worden tal van Europese gegevens over de veiligheid van bestelwagens of LGV’s (vrachtvoertuigen met een maximumgewicht van 3,5 ton) verzameld en geanalyseerd: onder meer gegevens en cijfers over de geldende regelgeving, nieuwe registraties, het bestaande voertuigenpark, verkeersbewegingen, vervoersprestaties, bedrijfssectoren, ongevallen en verkeersslachtoffers. Het verslag besteedt aandacht aan ontwikkelingen op de markt voor bestelwagens en op het gebied van veiligheid en wijst mogelijke prioritaire gebieden aan voor te nemen veiligheidsmaatregelen.

In dit verslag worden tal van Europese gegevens over de veiligheid van bestelwagens of LGV’s (vrachtvoertuigen met een maximumgewicht van 3,5 ton) verzameld en geanalyseerd: onder meer gegevens en cijfers over de geldende regelgeving, nieuwe registraties, het bestaande voertuigenpark, verkeersbewegingen, vervoersprestaties, bedrijfssectoren, ongevallen en verkeersslachtoffers. Het verslag besteedt aandacht aan ontwikkelingen op de markt voor bestelwagens en op het gebied van veiligheid en wijst mogelijke prioritaire gebieden aan voor te nemen veiligheidsmaatregelen.

Externe auteur

Iain Knight, Tanja Robinson, Mike Neale and Wesley Hulshof (TRL Limited)