Het effect op verkeersstromen en vervoersroutes van inhaalverboden voor zware vrachtvoertuigen op vierbaanswegen

15-03-2010

Vrachtwagens die elkaar op vierbaanswegen inhalen, kunnen tot opstoppingen leiden. In deze nota wordt een overzicht gegeven van het onderzoek dat op dit gebied is uitgevoerd en van de maatregelen die in de EU-landen zijn genomen om het onderling inhalen van vrachtwagens te verbieden. Uit een kosten-batenanalyse blijkt dat er tot 1500 miljoen euro bespaard zou kunnen worden door inhaalverboden in te voeren op de meest geschikte locaties.

Vrachtwagens die elkaar op vierbaanswegen inhalen, kunnen tot opstoppingen leiden. In deze nota wordt een overzicht gegeven van het onderzoek dat op dit gebied is uitgevoerd en van de maatregelen die in de EU-landen zijn genomen om het onderling inhalen van vrachtwagens te verbieden. Uit een kosten-batenanalyse blijkt dat er tot 1500 miljoen euro bespaard zou kunnen worden door inhaalverboden in te voeren op de meest geschikte locaties.

Externe auteur

Ewan Hardman, Ben Morris, Peter Owlett and Tim Rees (TRL Limited)