Het beleid inzake gendergelijkheid in Nederland

21-09-2015

In deze nota, die op verzoek van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (FEMM) is opgesteld, wordt een overzicht gegeven van de bestaande wetgeving en beleidslijnen inzake gendergelijkheid in Nederland. Het accent ligt hierbij op de recente ontwikkelingen en resultaten op dit gebied. Er wordt een heel scala aan thema's behandeld, variërend van arbeidsparticipatie en participatie in besluitvorming tot de combinatie van privé- en beroepsleven, de uitroeiing van gendergerelateerd geweld en het welzijn van vrouwen. Nederland kent een lange traditie van emancipatiebeleid en gelijkheidswetgeving. Belangrijke beleidskwesties zijn het hoge percentage deeltijdwerkers, dat zich vertaalt in een relatief lage participatiegraad in voltijdsequivalenten (FTE), en het lage percentage vrouwen met een topfunctie.

In deze nota, die op verzoek van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (FEMM) is opgesteld, wordt een overzicht gegeven van de bestaande wetgeving en beleidslijnen inzake gendergelijkheid in Nederland. Het accent ligt hierbij op de recente ontwikkelingen en resultaten op dit gebied. Er wordt een heel scala aan thema's behandeld, variërend van arbeidsparticipatie en participatie in besluitvorming tot de combinatie van privé- en beroepsleven, de uitroeiing van gendergerelateerd geweld en het welzijn van vrouwen. Nederland kent een lange traditie van emancipatiebeleid en gelijkheidswetgeving. Belangrijke beleidskwesties zijn het hoge percentage deeltijdwerkers, dat zich vertaalt in een relatief lage participatiegraad in voltijdsequivalenten (FTE), en het lage percentage vrouwen met een topfunctie.