Het concept "snelwegen op zee" verbeteren

15-12-2014

Deze studie biedt een overzicht van het programma "Snelwegen op zee", vanaf de totstandkoming. Op basis van het uitgevoerde onderzoek zijn drie belangrijke knelpunten vastgesteld. Het betreft de volgende knelpunten: 1) belanghebbenden zijn onvoldoende bekend met het programma; 2) een gebrek aan continuïteit wanneer de financiering van het project beëindigd is; 3) de samenwerking tussen belanghebbenden is niet altijd optimaal. Deze drie factoren in combinatie met andere knelpunten zorgen ervoor dat de impact van het programma minder groot is dan men zou verwachten. Hiertoe zijn aanbevelingen en mogelijke scenario's voor de verbetering van het concept van snelwegen op zee geformuleerd.

Deze studie biedt een overzicht van het programma "Snelwegen op zee", vanaf de totstandkoming. Op basis van het uitgevoerde onderzoek zijn drie belangrijke knelpunten vastgesteld. Het betreft de volgende knelpunten: 1) belanghebbenden zijn onvoldoende bekend met het programma; 2) een gebrek aan continuïteit wanneer de financiering van het project beëindigd is; 3) de samenwerking tussen belanghebbenden is niet altijd optimaal. Deze drie factoren in combinatie met andere knelpunten zorgen ervoor dat de impact van het programma minder groot is dan men zou verwachten. Hiertoe zijn aanbevelingen en mogelijke scenario's voor de verbetering van het concept van snelwegen op zee geformuleerd.